Plast - det mångsidiga materialet

Plast är nog det mest fascinerande material som människan uppfunnit och kan användas till nästan vad som helst med egenskaper som skräddarsys för den aktuella produkten – oavsett om det handlar om små leksaksfiskar, byggmaterial eller medicintekniska produkter.

Plast är inte ett material utan en stor materialgrupp med vitt skilda egenskaper. Det är ett relativt nytt material som vi började använda för ca 150 år sedan. Idag har plasterna blivit en viktig del av vårt moderna samhälle.

IKEM arbetar med att öka kunskapen om plasternas betydelse för en hållbar utveckling och hur vi är en del av lösningen. Biobaserade råvaror är en strategisk fråga och vi ingår i det stora forskningsprogrammet BioInnovation. Vi har också ett nätverk för biobaserade plaster och arrangerar workshops på olika teman för att öka kunskapen och dialogen mellan olika intressenter.

Vi bidrar till att lagar och regler ska gynna både miljön och europeisk konkurrenskraft

I ett hållbart samhälle omvandlar vi avfall till en resurs. Därför arbetar vi för att öka återvinningen av plast. Vi initierar och deltar i olika forskningsprojekt samt bidrar konstruktivt till att lagar och regler ska gynna både miljön och europeisk konkurrenskraft.

Marint skräp är ett komplext och flerdimensionellt problem som påverkar hav, sjöar och floder. Plastindustrin ser allvarligt på frågan om marint skräp och tar sin del av ansvaret i partnerskap med andra intressenter.

För företag som vill investera och producera i Sverige är tillgång till rätt kompetens en viktig faktor. Därför satsar IKEM på skolan. På plastområdet har vi utbildningsmaterial både för grundskolan och gymnasiet. Vi är också ute och föreläser för lärare samt ökar kontakterna mellan skolan och näringslivet.

Flera mer specifika plastfrågor hanteras i sektorgrupper där medlemmar med intresse av ett särskilt område aktivt arbetar tillsammans, se lista nedan.

  • EPS Bygg, arbetar med cellplast som isoleringsmaterial.
  • PVC Forum,  arbetar för att anpassa PVC-produkter till ett hållbart samhälle och för att sprida saklig information.
  • NPG, Nordiska Plaströrgruppen arbetar med plaströrsystem för distribution av vatten och avlopp m m.
     

Är du intresserad av att bli medlem? Läs mer om IKEM, om medlemskap i vår branschorganisation och i vår arbetsgivarorganisation. Välkommen!