Bioplaster

Bioplast - skilj på biobaserad och biologiskt nedbrytbar.

Uttrycket bioplast kan skapa förvirring eftersom man kan avse två olika aspekter:

  • Att råvaran för plasten är förnyelsebar eller biobaserad.
  • Att plasten är biologiskt nedbrytbar.

Det är därför bättre att tala om biobaserade plaster eller biologiskt nedbrytbara plaster.

Biobaserade plaster behöver inte vara biologiskt nedbrytbara, och biologiskt nedbrytbara plaster behöver inte vara biobaserade. Det är därför viktigt att vara tydlig med vad som avses.

Biologiskt nedbrytbara och komposterbara plaster

En plast är biologiskt nedbrytbar om den bryts ner av mikroorganismer. Vanligtvis blir slutprodukterna vatten, koldioxid och/eller metan och ny biomassa. För att räknas som komposterbar skall den bionedbrytbara plasten klara en av standardena EN 13432 eller EN 14995.

Vanligtvis tillverkas plaster för att ingå i hållbara produkter med lång livslängd. Inom vissa användningsområden kan det dock vara en fördel att plasten är biologiskt nedbrytbar. 

  • I medicinska och medicintekniska tillämpningar. Exempelvis nedbrytbar suturtråd, medicinkapslar som bryts ned och därmed gradvis frigör rätt mängd medicin eller som fyllnadsmaterial i läkemedel.
  • Inom jordbruk.  Nedbrytbar odlingsfilm gör att man slipper ta bort den efter att den fyllt sin funktion.

Ibland föreslås nedbrytbara plaster vara lösningen på problemet med nedskräpning. Men det kan inte vara en generell lösning, vare sig miljö- eller resursmässigt. Om inte förhållandena är de rätta tar nedbrytningen lång tid, flera år. Bättre är att samla in plastförpackningar och låta dom göra nytta i nya produkter eller som energikälla. Lösningen på nedskräpningsproblemet kräver en kombination av medvetenhet, utbildning, uppföljning av lagar samt bra avfallshantering.

Biobaserade plaster

Det finns tre huvudargument för att använda förnyelsebara råvaror för plastframställning:

  • Stategiskt.  Minska användningen av fossila råvaror och istället använda lokala råvaror.
  • Miljömässigt. Minska utsläppen av växthusgaser, speciellt koldioxid.
  • Politiskt. Lantbruket får fler avsättningsmöjligheter för sina grödor.

Av förnyelsebar råvara så kan man tillverka antingen vanliga plaster som till exempel polyeten och polypropen eller helt nya plaster. Miljömässigt är det viktigt att tänka på att tillverkning av biobaserade plaster använder energi och att den kan vara fossil och bidra till utsläpp av koldioxid.

De vanligaste råvarorna för framställning av biobaserad plast är majs, sockerrör och ricinolja. I sverige kan cellulosa från skogsråvara vara ett bra alternativ. Då plaster till största delen består av grundämnena kol och väte har man även tankar på att använda kolet från koldioxid som råvara.