Biobaserade material i sjukvården

Under 2014 pågick ett projekt om hur användningen av biobaserade material i sjukvården kan öka. Projektet drevs av IKEM i samarbete med Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting och Skogsindustrierna. Projektet finansierades av Vinnova

Syfte och mål

Syftet var att ta fram en konkret utvecklingsplan för hur mängden förnyelsebar råvara kan ökas i produkter inom vården för att på så sätt uppnå miljöfördelar. För att göra detta involveras hela värdekedjan - från sjukvårdens miljö- och upphandlingsfunktioner via olika produktleverantörer till råvaruproducerande kemi- och skogsföretag.

Resultat

Projektets rapport är klar och i den pekas ut vad som är viktiga områden för att få ännu bättre fart på utvecklingen: 

Biomaterial i sjukvården: Strategisk innovationsagenda

► Kontakta Nils Hannerz, projektledare på IKEM, om du vill veta mer om detta projekt eller anmäla dig till något möte. Nils kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.