Informationsmaterial

Ladda ner våra informationsmaterial om EPS

Det mesta du kan behöva veta om isolering med EPS finns i våra informationsmaterial. Alla material kan här laddas ner som pdfer. I Tilläggsisolering med EPS visar vi på nyttan men att tilläggsisolera med EPS och de stora energivinster som uppnås. I skriften Bygg säkert med cellplast ges tydliga anvisningar om en trygg och säker användning av EPS i byggnation.
Grundboken är en handbok för isolering med EPS i grundkonstruktioner såsom platta på mark, källarväggar och flytande golv m.m. I Väggboken respektive i EPS i tak ges utförliga fakta om EPS och hur det används som ett isoleringsmaterial i väggar respektive i takkonstruktioner.

Bygg säkert med cellplast 264x263.jpg

 

 

Tillägsisolering-264x264

 

 

Grundboken-264x219

 

 

Väggboken-264x217

 

 

Takblad-264x344

 

 

Checklista-fasadarbete-264x

 

EPS Konstruktionsregler[264px].JPEG