Notiser

Här publiceras notiser och nyheter om EPS.


Grå EPS ger bättre isolering och mindre materialåtgång

EPS är ett väl beprövat material som har använts i decennier. Det betyder inte att utvecklingen står still. Under årens lopp har materialet utvecklats på olika sätt. Ett bra exempel under senare år är utvecklingen av så kallad ”grå EPS” som säljs under produktvarumärken som: ”Super EPS”, ”Climate” och ”EPS Grey”.

Denna grå EPS är helt enkelt expanderad polystyren – 98% luft och resten polystyren – fast med en liten tillsats av den värmestrålreducerande mineralen grafit som består av grundämnet kol. Denna till synes enkla innovation ger EPS-isoleringen bättre isolerande egenskaper eftersom värmeöverföringen i materialet minskar när grafit tillförs.

BASF har patent
Tyska kemijätten BASF var först med att tillsätta grafit till EPS och fick patent på innovationen för ett tiotal år sedan. Andra tillverkare har därför valt att tillsätta kimrök, eller ”carbon black”, i stället för grafit. Kimrök är ett fint kolpulver med liknande egenskaper som grafit och som ofta används i målarfärger och tryckfärger.

20 % bättre isolationsvärde
Jämfört med traditionell vit EPS är materialåtgången för den grå varianten upp till 30 % mindre för att åstadkomma samma isolerande effekt. Mer isolering med mindre material med andra ord. I många konstruktioner i golv, väggar, tak väljs därför numera grå EPS. Det ökade isolationsvärdet som blir följden av grå EPS minskar alltså mängden material – exempelvis blir en isolerskiva ungefär 20-30 % tunnare när den innehåller grafit eller kimrök. En följd av detta är förstås även att behovet av transporter minskar till nytta för klimat och miljö.

Marginellt högre pris – likvärdig totalkostnad
Med tanke på de uppenbara fördelarna med grå EPS är det något förvånande att volymerna fortfarande är ganska små här i Norden.

- Tror att det kanske handlar om 10 % av de totala volymerna EPS. Byggbranschen är mån om att leva upp till samhällets regelverk, särskilt vad gäller hållfasthet, och i det avseendet har grå EPS ingen fördel jämfört med den traditionella vita. I slutänden blir det därför priset ofta som avgör, säger Pontus Alm, ansvarig för EPS Bygg.

Han tillägger att fördelarna med grå EPS i praktiken gör att totalkostnaden blir ungefär densamma, men köparna betraktar prislappen utan att väga in att kostnaderna för logistik och materialhantering reduceras som en följd av den minskade materialåtgången.

Stor användning i Europa
I Europa är användningen av grå EPS betydligt större i byggbranschen. Ungefär 35 % av allt isoleringsmaterial av EPS är den grå. Orsaken är att tilläggsisolering av väggar är omfattande.
Man lägger EPS-skivor utanpå putsade eller cementerade väggar och putsar direkt på dessa, vilket gör att den minskade tjockleken på skivorna efterfrågas. Pontus Alm tror att grå EPS kommer att öka även i Norden, men att det kan ta lite tid.

- Fördelarna är så pass stora att jag förväntar mig att det grå materialet kommer att slå igenom på sikt. Personligen anser jag att det allra bästa vore om allt byggdes med grå EPS här i det kalla Norden eftersom vi då skulle kunna öka mängden isolering i grund, väggar och tak utan att det påverkade tjocklek.

Siffrorna nedan avser en EPS skiva med samma dimension, men kan dock variera marginellt mellan olika produkter.
Egenskap Vit EPS Grå EPS
Värmekonduktivitet 0,038 W/mK 0,031 W/mK
Tryckhållfasthet 80 80

 


EPS Bygg på Nordbygg 5-8 april 2016

nordbyggNordbygg är Nordens största byggmässa med 800 utställare. Detta år genomförs mässan den 5-8 april på Stockholmsmässan. Den 8 april medverkar Pontus Alm, EPS Bygg, med ett anförande om fördelarna med att använda EPS som isoleringsmaterial i byggnation.
- Det ska bli roligt att få berätta om alla nyttor med att använda EPS-isolering i byggnation, säger Pontus Alm. NordBygg 2016