PEPS beräkningsprogram

Beräkningsprogrammet PEPS räknar ut lasten på grundplatta

Med hjälp av PEPS kan du snabbt och tillförlitligt dimensionera betongplatta på mark med underliggande isolering av EPS. PEPS behandlar nio olika lastfall och du kan utföra beräkningar av dimensionerande linjelast och punktlast för betongplatta på mark med underliggande EPS-isolering, samt beräkna och kontrollera deformationer. En uppdatering av PEPS genomfördes 2011 och beräkningarna görs nu enligt EURO-koder.

Du kan testa en demo av PEPS på www.eps-peps.se. Där kan du även beställa ditt eget beräkningsprogram. Kostnaden för PEPS är 2 000 kr/år.

 

PEPS3[PEPS3_330x165].JPEG