Allmänna leveransbestämmelser för plastbranschen

För att underlätta mellan leverantör och kund i plastbranschen har IKEM - Innovations- och Kemiindustrierna å ena sidan samt SPIF - Svensk Plastindustriförening å andra sidan antagit ett dokument om allmänna bestämmelser för plastbranschen.

För åtkomst till dokumentet krävs medlemsinloggning bransch. Till höger på denna sida finns en inloggning till medlemssidorna, m+. För att skapa en ny inloggning, klicka på länken och följ instruktionerna. 

Den nu gällande versionen är från december 2015. Vi tar tacksamt emot synpunkter på innehållet som vi kan överväga och eventuellt inkludera i kommande version. Bestämmelserna finns även i en engelsk version.

Dokument Allmänna leveransbestämmelser för plastbranschen