Plastkretsen ABs stiftelse för forskning

Den 21 december 1995 beslöt Plastkretsen AB att bilda stiftelsen ”Plastkretsen ABs stiftelse för forskning”.

Plastkretsen är det materialbolag som ansvara för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige. Anledningen till att man bildade stiftelsen var att kunskapen om återvinning av plastförpackningar var mycket låg och forskning inom detta område därför behövdes.

Stiftelsen har som ändamål att stödja vetenskaplig forskning avseende återvinning av plastförpackningsmaterial och andra plastprodukter.

Stiftelsen ger anslag till enskilda personer och forskningsgrupper och/eller institutioner och/eller fonder - statliga eller enskilda - vilka bedriver forskning vars syfte överrensstämmer med stiftelsens ändamål.

Anslagen kan avse såväl planering av forskningsobjekt som genomförande av planlagda forsknings- och utbildningsprojekt.
 
I genomsnitt beviljas 400.000 kr per år till olika forskningsprojekt.