Beviljade anslag

I genomsnitt delar forskningsstiftelsen ut runt 400 000 kr per år till olika forskningsprojekt.

 Här är exempel på beviljade projekt.

 • 2000 Chalmers Industriteknik i Göteborg och Gesellschaft für Umweltfreundliche Abfallbehandlung i Österike beviljades anslag för att göra studien "Cost-Benefit Analysis of recycling and waste treatment of plastic packaging in Sweden". Det var en samhällsekonomisk studie som utvärderade insamlings- och återvinningsverksamheten av plastförpackningar.
 • 2001 Chalmers Industriteknik fick anslag för att göra följande tre studier:
  – Den samhällsekonomiska lönsamheten vid fastighetsnära insamling.
  – De samhällsekonomiska effekterna av lätta plastförpackningar.
  – Litteraturstudie kring kemisk återvinning. 
 • 2002 Fick CIT Ekologik AB anslag för att göra en jämförelse av energiutvinning av mjuka plastförpackningar i cementugnar med energiutvinning i avfallsförbränningsanläggningar i ett systemperspektiv. 
 • 2003 Handelshögskolan i Stockholm gjorde studien "Återvunnen plast - ingen marknad utan förutsättningar. En marknadsanalys"
 • 2004 Örebro Universitet Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, gjorde studien "Man vill ju vara en god medborgare, men ....Unga vuxnas ambivalenta attityder till källsortering"
 • 2005 CIT Ekologik AB gjorde studien "Kemisk återvinning av svenska plastförpackningar i Polen"
 • 2008 Luleå Tekniska Universitet och NSR AB gjorde "Återvinning av plast från hushållsavfall - Steg 1"
 • 2010 Luleå Tekniska Universitet och NSR AB för studien "Återvinning av plast från hushållsavfall - Steg 2" som pågick under 2010 - 2013. Mejla Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM om du vill ha rapporten. Lenas konktaktuppgifter hittar du högst upp till höger på denna sida.
 • 2014 Beviljades anslag till IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Envir AB att göra en studie som ska öka förståelsen för vad som skulle motivera privatpersoner att i högre utsträckning källsortera plastförpackningar. Studien genomfördes hösten 2014 till hösten 2015. 
 • 2016 Swerea/IVF för projektet ”Plastförpackning till Plastförpackning”