Öka kunskapen om plast

Ända sedan de första plasterna började användas för mer än hundra år sedan har materialgruppen berört, och ibland till och med upprört. Under en lång period betraktades plasterna som ett närmast magiskt framtidsmaterial utan några brister.

På sextiotalet förändrades detta och plaster kom att förknippas med ”slit och släng”. Under sjuttiotalets energikris beskylldes plasterna för att slösa med den ändliga resursen olja. I dag leder en bristfällig avfallshantering i många länder i världen till att plast hamnar i havet. 

IKEM arbetar med att öka förtroendet för och kunskapen om plast. Vi berättar om hur plasterna används i dag, vilka fördelar de moderna plasterna har och hur de bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi jobbar också med de utmaningar som plasten har i dag, som att öka återviningen och användningen av förnyelsebara råvaror samt minska nedskräpningen. 

Här är några exempel på vad vi och våra samarbetspartners gör.

Presentation om plasternas roll i samhället

Tillsammans med ett antal medlemsföretag har IKEM tagit fram en presentation om plastens roll i samhället. Det ger anställda i våra medlemsföretag ett kommunikationsmaterial för att kunna tala om plast och hur materialet bidrar till en hållbar samhällsutveckling, men också om de utmaningar som plasten har i dag och vad brnaschen gör. Den som är intresserad av presentationen kan e-posta till Pontus Alm. 

Skolmaterial

För gymnasiet har IKEM tagit fram ett nytt undervisningsmaterial om plaster och bearbetningen av dessa. Det innehåller en E-bok "Värt att veta om plast", Powerpointpresentationer och tillhörande webinarier. Sedan finns demonstrationslåda med ett 30-tal olika plastdetaljer som på olika sätt passar in i undervisningen.
 

Läs mer om IKEM:s skolmaterial här


För grundskolan finns ett annat material som heter ”Plastkunskap för grundskolan”. Detta består av åtta kapitel som avslutas med ett antal frågor. Detta distribueras via utbudet.se som tillhandahåller kostnadsfria läromedel för skolan. 

Vår europeiska branschorganisation PlasticsEurope har också en utbildningsverksamhet på en pan - europeisk nivå som också involverar Sverige. Bland annat arrangerar man varje år ungdomsdebatter i ett antal länder. Några klasser får sedan åka till Bryssel och debattera. Ett annat program är "FuturEnergia" där experter regelbundet besöker skolor för att visa hur plast bidrar till innovativa och visionära projekt som exempelvis "Solar Impulse". Man diskuterar hur plaster bidrag till energieffektivisering och bevarandet av resurser. Experterna svarar också på alla typer av plastrelaterade frågor under online chattar.

Föreläsningar för studenter

IKEM ser till så att kunniga personer från branschen kan hålla ett antal föreläsningar för blivande designers, konstruktörer och produktutvecklare på ett antal högskolor.

Plastguiden - den första plastappen

Det finns en gratis app om plast - Plastguiden. Det är ett uppslagsverk med information om de vanligaste plasterna och videoklipp om de vanligaste bearbetningsmetoderna. Dessutom beskrivs fördelar och begränsningar med olika plaster, kemin bakom, hur plaster kan återvinnas och vad en viss förkortning betyder.
Plastguiden är framtagen av Bruder Consulting och sponsrad av IKEM. Den bygger på boken Värt att veta om plast. Appen finns för Iphone, Android och Ipad. En demonstrationsfilm finns på YouTube.

Det finns nu också en html-version av appen som du hittar här.

Möten om branschens utmaningar

Tillsammans med våra europeiska branschorganisationer arrangerar vi regelbundet ett antal toppmöten och konferenser där vi ger våra intressenter möjlighet att utbyta bästa praxis, nätverka och diskutera branschens senaste trender och politiska skeenden. Ett exempel är det stora toppmötet PolyTalk som samlar representanter på hög nivå från näringslivet, politiken, media akademi och frivilligorganisationer.
IKEM arrangerar också möten på nationell nivå och deltar som talare på konferenser och möten som andra arrangerar.