Plastförpackningar spar resurser

Idag förpackas över hälften av alla varor i Europa i plastförpackningar. Ändå står plastförpackningarna bara för 17 procent av den totala vikten av alla förpackningar. Det beror på att plasterna är lättare eller starkare än många alternativa material. Därför minskar plastförpackningarna resursförbrukningen och avfallsmängderna.

Att användningen av plast ökar inom förpackningsområdet beror på en kombination av goda egenskaper som; mångsidighet, styrka, lätthet, stabilitet, ogenomtränglighet och enkel sterilisering. Detta gör plast till ett idealiskt förpackningsmaterial för alla typer av kommersiella och industriella användare.

Mångsidighet

Plast är inte ett material utan en hel materialfamilj med varierande egenskaper och nästan obegränsade användningsmöjligheter. Plasterna kan därför användas i ett brett spektrum av förpackningar till bland annat mat, elektronik, kosmetika och hälsovård. Det finns både som hårda, mjuka och expanderade (cellplast) förpackningar.
 
Exempel på vanliga plastförpackningar är plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar och frigolit.

Minskar miljöpåverkan

En av plasternas fördelar är att de är lätta och starka. Därför kan 50 procent av alla varor i Västeuropa vara förpackade i plastförpackningar men ändå står plastförpackningarna bara för 17 procent av den totala vikten av alla förpackningar.
 
Dessutom har den genomsnittliga förpackningsvikten minskat med 28 procent under de senaste tio åren. Lätta förpackningar innebär lättare laster eller färre lastbilar som behövs för att transportera samma mängd varor, det bidrar till att minska energiåtgången för transporterna, minska utsläppen och sänka fraktkostnaderna. Samtidigt leder plastförpackningarna till att minska mängden avfall som genereras.
 
En omfattande studie visar att om vi skulle byta ut de plastförpackningar som vi använder idag mot alternativa material så skulle:
  • vikten på förpackningarna öka 3,6 gånger
  • energiförbrukningen öka 2,2 gånger
  • utsläppen av växthusgaser öka 2,7 gånger
     
För en livsmedelsförpackning visar forskningen att runt tio procent av miljöpåverkan kommer från förpackningen medan nittio procent kommer från själva innehållet. Det gäller för energiåtgången, och om man tittar på försurning och övergödning är andelen miljöpåverkan orsakat av förpackningen oftast betydligt mindre. 

Minskar matsvinnet

I västvärlden förstörs bara runt 2 procent av all mat, något som till stor del beror på effektiva förpackningar (oftast av plast) och bra förvaring. I tredje världen förstörs 50 procent av alla mat, av brist på detsamma.
 
Med plast kan mat skyddas från bakterier, dessutom är plasten lätt, stark och ger ett gott skydd mot såväl fukt som hårda törnar vid transport.
 
Exempel på hur plastförpackningar ökar livslängden och minskar matsvinnet:
1,5 g plast håller gurkan fräsch i 14 dagar
Druvor i tråg har minskat svinn med 20 procent
Moderna köttförpackningar ökar lagringstiden från fem till tio dagar

Återvinning

I Sverige finns ett producentansvar för förpackningar. Det innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara, ansvarar för de förpackningar som hamnar på den svenska marknaden. Företagen ska se till att förpackningarna samlas in och återvinns eller energiutvinns. 
 
För att tillhandahålla ett system för insamling och återvinning av plastförpackningar bildade producenterna materialbolaget Plastkretsen AB. IKEM representerar plastbranschen i Plastkretsens styrelse.