Plaströr för distribution av vatten, avlopp, energi, el, tele och data

Plaströrsystem används som funktionella och miljöanpassade infrastrukturlösningar av hög kvalitet.

NPG, Nordiska Plaströrgruppen, är en sektorgrupp inom IKEM som företräder plaströrsindustrin  gentemot svenska myndigheter och organisationer och verkar för att sprida information om plaströr till svenska användare.

► Mer information om verksamheten inom NPG fås på www.npgnordic.com.

Nordic Poly Mark - Det nordiska kvalitetsmärket för plaströr

Europa har fått gemensamma produktstandarder, EN-standarder. De nordiska länderna har en likartad byggtradition och därför har de nordiska länderna enats om att introducera ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter, Nordic Poly Mark. Nordic Poly Mark är liksom tidigare nordiska kvalitetsmärken ett frivilligt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter.

► Mer information om Nordic Poly Mark fås på www.nordicpolymark.com.