PVC Forum

PVC Forum arbetar för att anpassa PVC-produkter till ett uthålligt samhälle och för att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.

PVC Forum är en sektorgrupp inom IKEM. Medlemmarna representerar både PVC-branschens råvaruproducenter och bearbetare.

Här kan du se vilka medlemsföretag som är med i PVC Forum