Standardisering

Standarder påskyndar utveckling av produkter och material och bidrar till en snabbare framtagning av nya innovationer. Standardiseringen inom plastbranschens intresseområde omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer, terminologi och syftar till att lösa återkommande problem och minska handelshinder mellan olika aktörer.

Att arbeta långsiktigt med standardisering skapar ofta stor ekonomisk vinning och är någonting som bidrar till att stärka organisationers konkurrenskraft. 
 

Plast

Inom plastområdet ligger fokus nu på att utveckla standarder inom termoplastiska material, biopolymerer, åldringsbeständighet, nedbrytbarhet och återvinning.
 

Klicka här för att läsa mer på SIS webbplats om vad som är på gång inom plast
 

I september kommer det internationella standardiseringsorganet ISO dessutom att starta en ny kommitté med fokus på miljöaspekter inom plastområdet, som återvinning, nya råvaror och marin nedskräpning. Därför kommer den nationella motsvarigheten SIS, Swedish Standards Institute, att bilda en grupp för standardisering inom miljöområdet för plast.

 

Läs mer på SIS webbplats: SIS startar grupp för effektivare plaståtervinning - intressentmöte 14 mars

 

Nanoteknik

Nu utvecklas standarder för olika typer av nanomaterial och provning av nanoprodukters prestanda. Ett exempel är polymera nanokompositer för förpackning av livsmedel.
 

Klicka här för att läsa mer på SIS webbplats om vad som är på gång inom Nanoteknik
 

Strategiskt viktigt

Här följer några av anledningarna till varför standardisering är strategiskt viktigt för de allra flesta av branschens företag.
 
  • Underlättar kommunikation med kund
  • Ökar förståelsen av den egna verksamheten
  • Minimerar missförstånd
  • Förbättrar kvalitet
  • Reducerar utvecklingstider
  • Ökar leveranssäkerhet
  • Underlättar styrning 
  • Skapar gemensamma förväntningar