Processäkerhet

IKEM:s övergripande mål inom området är att undvika att det sker allvarliga olyckor. Det gör vi genom att hjälpa företag och myndigheter. Responsible Care (tidigare Ansvar & Omsorg) utgör en viktig plattform för det arbetet.

Under de senaste 30 åren har kunnandet i Sverige utvecklats rejält inom området. Olyckor i vår omvärld, de senaste åren, indikerar dock att det finns mer att göra, speciellt när det rör kvalitén på tillsynen och engagemanget från högsta ledningen. Antagonistiska hot har också ökat den senaste åren varför ”security-frågor” måste ingå arbetet för att göra våra fabriker säkrare.

Våra prioriterade arbetsområden är:

  • Harmonisering av regler främst inom Europa
  • Förbättrad ”security-” och säkerhetskultur
  • Fortsatt samverkan med IPS för att öka kompetensnivån i Sverige
  • En konsolidering till en myndighet inom SHM-området
  • Förbättrad kvalitet på tillsynen

Harmonisering av regler

För såväl hantering av kemiska produkter som konstruktion av processutrustning och drift av processanläggningar finns ett stort antal regler som har betydelse för säkerheten. Reglerna inom detta område utfärdas i första hand av Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. IKEM verkar för att de olika myndighetsreglerna ska vara harmoniserade.

Viktigt för företagen är också att de svenska reglerna är harmoniserade med de europeiska. Det sistnämnda gäller särskilt inom de områden där det finns EU-direktiv. Ett aktuellt exempel på detta är tillämpningen i svenska regler av EU:s så kallade Seveso-direktiv.

Nystart av Arbetsgrupp för Processäkerhet

Vi hade vårt första möte den 29 augusti 2017 i Stockholm.

Mötena 2018 kommer att äga rum den 28 mars hos Perstorp Specialty Chemicals AB och den 26 september hos Cambrex AB i Karlskoga.

Läs mer om Arbetsgruppen för Processäkerhet