Arbetsgrupp för processäkerhet - välkommen att delta!

Arbetsgrupp för Processäkerhet

Nystartad arbetsgrupp för processäkerhet, AG Processäkerhet. Syftet med denna grupp är att ge alla medlemmar i IKEM tillgång till ett forum och nätverk där frågor kring processäkerhet kan diskuteras och där du har möjlighet att utbyta erfarenheter inom området.

I branschorganisationen har det tidigare funnits en processäkerhetsgrupp som träffats några gånger per år. Många av gruppens deltagare har även deltagit i andra grupperingar med liknande frågor på agendan till exempel; 10-gruppen, och Arbetsgrupp explosiva varor. Därutöver har frågor relaterade till processäkerhet funnits på agendan vid regionala nätverksmöten inom Ansvar och Omsorg, A & O. Många deltagare upplevde därmed att processäkerhetsgruppen inte tillförde något nytt och arbetet inom de övriga grupperna prioriterades.
 
I dagsläget har förutsättningarna dock blivit förändrade. Aktiviteten inom flera regionala  A&O-nätverk har minskat, många företag är inte heller anslutna till A&O. Dessutom har frågor som är kopplade till processäkerhet på många sätt kommit i fokus och aktualiserats till exempel genom nya Sevesodirektivet och ett omfattande arbete med revidering av flera föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Internationellt pågår dessutom arbete med att starta upp insamling av Key Performance Indicators (KPI) för processäkerhet. Därför satsar vi nu på en nystart för AG Processäkerhet. Gruppen har idag mer än 30 medlemmar.
 
 
Ett första möte ägde rum måndagen den 29 augusti 2016. Den 21 mars 2017 hölls mötet hos Preem i Göteborg och den 27/9 var vi på AstraZeneca i Södertälje.