Företagens kemberedskap

Olyckor med kemikalier kan vara komplicerade och kräver ibland särskilda expertkunskaper och särskild utrustning för att kunna hanteras på ett effektivt och säkert sätt. För att bistå räddningstjänsten med sådan kunskap och material finns ett särskilt avtal med ett antal företag inom kemikaliesektorn.

Aktuella kemikalier:

 • Ammoniak
 • Klor
 • Svaveldioxid
 • Kaliumhydroxid
 • Natriumhydroxid
 • Natriumhypoklorit
 • Salpetersyra
 • Saltsyra
 • Svavelsyra
 • Oleum (rykande svavelsyra)

Ingående företag:

 • Kemira Kemi AB, Helsingborg
 • INOVYN Sverige AB, Stenungsund
 • Eurenco Bofors AB, Karlskoga
 • Yara AB, Köping
 • Boliden – Rönnskärsverken, Skelleftehamn

Vi har i år inlett ett samarbete med Transportföretagen och några av deras medlemmar på väg- och järnväg, då de flesta händelserna sker i samband med transport.

Avtal om företags medverkan i kommunal räddningstjänst vid olyckor med kemikalier

Vid en kemikalieolycka som omfattar någon av företagets produkter eller närbesläktade ämnen har de ingående företagen åtagit sig att medverka i den kommunala räddningstjänsten. Detta kan de göra dels genom telefonrådgivning, men också genom att vid behov delta i räddningsarbetet på platsen för olyckan.

Medverkan vid räddningsinsats

Vid en insats ska ett företag kunna medverka med minst två personer samt material. Dessa ska vara redo för avfärd inom 90 minuter efter inkommet larm. Företagen sköter själva transport av personal och material på landsväg.

Ett företag som medverkat i en insats har rätt att efteråt begära ersättning för sina kostnader hos den kommun som begärt hjälp.

Beredskap och kontakt

Samtliga medverkande företag har intern beredskap dygnet runt och kan kontaktas via SOS Alarm eller direkt via företagets eget larmnummer. Detta hittar man till exempel i RIB. Där framgår också vilket företag som är expert på vilken produkt.

Kontaktperson på MSB

Erik Egardt, erik.egardt@msb.se

 

Läs mer om RIB här:
 

www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25751.pdf
 

www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Hantera-olyckor--kriser/Forstarkningsresurser/Foretagens-kemberedskap/