Internationellt

Responsible Care (tidigare i Sverige benämnt Ansvar & Omsorg) är ett internationellt program med nationell förankring. International Council of Chemical Associations, ICCA, fastställer den gemensamma grunden.

I dag finns Responsible Care i drygt 50 länder världen över. Nya länder som vill ansluta sig till Responsible Care måste godkännas av ICCA. Ett grundkrav är att det finns en branschorganisation som representerar den kemiska industrin i landet.

Det är den nationella branschföreningen som förvaltar Responsible Care. Det praktiska genomförandet sker alltid hos de anslutna företagen.

Varje land utformar sitt nationella program anpassat till den egna industrikulturen utifrån den gemensamma grunden som fastställs av International Council of Chemical Associations, ICCA.

På europeisk nivå förvaltas Responsible Care av European Chemical Industry Council, Cefic, som fastställer gemensamma europeiska strategier för Responsible Care.

I dagsläget ingår följande sex grundelement i Responsible Care;

  1. En ledarskapskultur i företaget
  2. Skyddande av människor och miljö
  3. Förstärkning av den egna kemikaliekontrollen
  4. Påverkan på affärspartners
  5. Samverkan med intressenter i samhället
  6. Bidrag till ökad hållbarhet