Skriv ut

Nuläget i avtalsförhandlingarna

Vårens kollektivavtalsförhandlingar mellan IKEM och fackförbunden inleddes i mitten på januari och har nu pågått en månad. Här är lite kort info om läget i förhandlingarna.

IKEM förhandlar med IF Metall och tjänstemannafacken regelbundet i veckorna sedan mitten av januari. Förhandlingarna är än så länge inte framme vid något avgörande läge utan diskussioner förs kring respektive sidas avtalskrav. Syftet är att bättre förstå avtalskraven samt att sondera eventuella möjliga så kallade byten. Efter  de förhandlingstillfällen som hittills ägt rum börjar det bli tydligt vilka avtalskrav som kan komma att bli del av en slutlig förhandlingslösning respektive vilka krav som inte är genomförbara.

Av IKEM:s prioriterade mål i avtalsförhandlingarna (medarbetaravtal, lokal och företagsnära lönebildning och mer flexibelt nyttjande av arbetskraften) diskuteras nu framförallt förbättringar i våra löneavtal och arbetstids- och övertidsfrågor.

IKEM har under förhandlingarna kontinuerliga avstämningar med företrädare för medlemsföretagen genom avtalsråden. IKEM och fackförbunden har också en löpande kontakt med medlarna för industrin, de så kallade opartiska ordförandena (OpO), som följer arbetet inför slutförhandlingarna.

Den 1 mars träder OpO in och övervakar de fortsatta förhandlingarna för att sedan ta över processen inför slutförhandlingarna i slutet av mars. Nytt avtal ska träffas senast den 31 mars.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in