Avtalsförhandlingarna 2020

Senaste nytt

Här kan du följa IKEM:s avtalsförhandlingar 2020. Vi växlade avtal med våra motparter 20 december och nu är förhandlingarna igång.

Budet från industrins arbetsgivare: 1,4 % procent i löneökningstakt

7 feb 2020
I dag lade IKEM och övriga arbetsgivare inom industrin fram ett gemensamt bud till facken inom industrin. Budet är på 1,4 procent i årlig löneökningstakt. Arbetsgivarna ser också gärna ett flerårigt avtal.

Till artiklen

Facken skönmålar verkligheten – löneökningstakten måste växlas ned

Fokus för avtalsförhandlingarna måste vara på att löneökningstakten i svensk industri ska växla ner och utvecklas långsammare än i konkurrentländerna. Det skriver chefekonomerna för industrins arbetsgivare.

Till artikeln

Avtalsrörelsen startar i vikande konjunktur – IKEM vill växla ned löneökningarna

2019 12 20
Nästa år ska nästan tre miljoner svenska löntagare få nya löner och som vanligt är industrin först ut. På fredagsmorgonen träffades IF Metall och IKEM för att byta yrkanden i en avtalsrörelse som sker när den internationella konjunkturen är inne i en period med tydlig avmattning. IKEM:s avtalskrav är framtagna utifrån medlemmarnas behov och med målet att stärka företagens konkurrenskraft.

Till hela artikeln >

Facken nonchalerar strukturproblemen

2019 11 07
Världsekonomin viker, svensk produktivitetstillväxt är svag och många industribranscher känner tydligt av konjunkturnedgången. För allt fler är det så allvarligt att varsel står för dörren. Facken inom industrins löneyrkande på tre procent är inte alls i samklang med företagens försämrade ekonomiska läge. Det skriver Jonas Hagelqvist och sju andra företrädare för industrins arbetsgivarorganisationer i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.  
Hela artikeln >

Orealistiska krav från industrifacken

2019 11 04
I dag, måndag den 4 november, presenterade facken inom industrin, sina krav inför 2020 års avtalsförhandlingar i en gemensam presskonferens. IKEM och Industriarbetsgivarna menar att kraven är orealistiska.
Hela artikeln >

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in