Skriv ut
Avtalsförhandlingarna 2020

Senaste nytt

Här kan du följa IKEM:s avtalsförhandlingar 2020. 20 mars förlängdes industrins nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Orsaken är det svårbedömda ekonomiska läge som svenska företag hamnat i på grund av Corona-viruset covid-19. Förhandlingarna återupptas i oktober.

IKEM:s kollektivavtal prolongeras till den 31 oktober 2020

23 mars 2020
IKEM har fredagen den 20 mars 2020 svarat ja på en hemställan från industrins medlare (Opartiska ordföranden) innebärande en ajournering av pågående kollektivavtalsförhandlingar. Även facken inom industrin har svarat ja på medlarnas hemställan. Förhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020. De kollektivavtal som skulle löpt ut den 31 mars förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober 2020.
Till artiklen

Industrins avtal förlängs på grund av corona

20 mars 2020
I dag förlängdes industrins nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Orsaken är det svårbedömda ekonomiska läge som svenska företag hamnat i på grund av Corona-viruset covid-19. Förhandlingarna återupptas i oktober.
Till artikeln 

Ökad osäkerhet i avtalsförhandlingarna på grund av Corona-viruset

10 mars 2020
IKEM har i dag ställt sig positiva till en skiss om ett treårigt avtal för industrin. IKEM gör dock en reservation på grund av det är svårt att bedöma hur spridningen av Corona-viruset kommer att påverka IKEM:s medlemmar. Hur våra företag kommer att påverkas av virusutbrottet är fortfarande oklart, det är en osäkerhetsfaktor som vi måste kunna hantera i de fortsatta förhandlingarna, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Till hela artikeln 

Den sista förhandlingsmånaden inleds

4 mars 2020
Vårens kollektivavtalsförhandlingar går nu in i den sista månaden innan industriavtalen löper ut den 31 mars. Det här betyder att de medlare som utsetts av industrin, de så kallade opartiska ordförandena, tydligare följer och styr över förhandlingarna.

Till hela artikeln

Nuläget i avtalsförhandlingarna

28 feb 2020
Vårens kollektivavtalsförhandlingar mellan IKEM och fackförbunden inleddes i mitten på januari och har nu pågått en månad. Här är lite kort info om läget i förhandlingarna.

Till artikeln

Budet från industrins arbetsgivare: 1,4 % procent i löneökningstakt

7 feb 2020
I dag lade IKEM och övriga arbetsgivare inom industrin fram ett gemensamt bud till facken inom industrin. Budet är på 1,4 procent i årlig löneökningstakt. Arbetsgivarna ser också gärna ett flerårigt avtal.

Till artiklen

Facken skönmålar verkligheten – löneökningstakten måste växlas ned

Fokus för avtalsförhandlingarna måste vara på att löneökningstakten i svensk industri ska växla ner och utvecklas långsammare än i konkurrentländerna. Det skriver chefekonomerna för industrins arbetsgivare.

Till artikeln

Avtalsrörelsen startar i vikande konjunktur – IKEM vill växla ned löneökningarna

2019 12 20
Nästa år ska nästan tre miljoner svenska löntagare få nya löner och som vanligt är industrin först ut. På fredagsmorgonen träffades IF Metall och IKEM för att byta yrkanden i en avtalsrörelse som sker när den internationella konjunkturen är inne i en period med tydlig avmattning. IKEM:s avtalskrav är framtagna utifrån medlemmarnas behov och med målet att stärka företagens konkurrenskraft.

Till hela artikeln >

Facken nonchalerar strukturproblemen

2019 11 07
Världsekonomin viker, svensk produktivitetstillväxt är svag och många industribranscher känner tydligt av konjunkturnedgången. För allt fler är det så allvarligt att varsel står för dörren. Facken inom industrins löneyrkande på tre procent är inte alls i samklang med företagens försämrade ekonomiska läge. Det skriver Jonas Hagelqvist och sju andra företrädare för industrins arbetsgivarorganisationer i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.  
Hela artikeln >

Orealistiska krav från industrifacken

2019 11 04
I dag, måndag den 4 november, presenterade facken inom industrin, sina krav inför 2020 års avtalsförhandlingar i en gemensam presskonferens. IKEM och Industriarbetsgivarna menar att kraven är orealistiska.
Hela artikeln >

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in