Skriv ut
Avtalsförhandlingarna 2020

Senaste nytt

Här kan du följa IKEM:s avtalsförhandlingar 2020. 20 mars förlängdes industrins nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Orsaken är det svårbedömda ekonomiska läge som svenska företag hamnat i på grund av Corona-viruset covid-19.

Leveranser till sjukvården och äldreboenden säkrad - avtal klart för tvättindustrin
28 jan 2021
Efter intensiva förhandlingar har IKEM och IF Metall i kväll kommit överens om ett nytt kollektivavtal för landets kollektivanställda inom tvättindustrin. Avtalet innebär en total kostnadsökning för företagen på 5,4 procent under ett 29 månader långt avtal som löper ut den 30 juni 2023.
Till artikeln

Lönemärket satt för svensk arbetsmarknad
1 november 2020
Efter intensiva förhandlingar har IKEM och övriga industriförbund i natt kommit överens med facken om ett nytt löneavtal. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.Löneavtalet innebär en total kostnadsökning för företagen på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023.
Till artikeln

IKEM: Högt lönebud i osäkert ekonomiskt läge
20 oktober 2020
IKEM har i dag svarat på ett bud i de återupptagna förhandlingarna om löner för tre miljoner svenska löntagare, där industrin är först ut med att förhandla fram nya avtal. Budet är på 4,5 % på 29 månader.
Till artikeln

Bra med långa avtal - men inte till vilket pris som helst
13 oktober 2020
IKEM har i dag ställt sig positiva till en så kallad skiss på avtal innebärande ett 29 månader långt avtal för industrin, med reservation för att kostnadsnivån måste anpassas till den situation som nu råder inom svenskt näringsliv i spåren av coronapandemin. Efter att förhandlingarna avbrutits i mars på grund av pandemin är målet nu att sluta nya avtal senast 31 oktober och att då komma i fas med tidigare avtalscykler.
Till artikeln 

Gemensamt ansvar när vi återupptar förhandlingarna
29 september 2020
Den 1 oktober återupptas förhandlingarna om nya kollektivavtal. Det sker i ett läge när osäkerhet inom hela världsekonomin fortfarande är stor och arbetslösheten är 
Till artikeln

IKEM:s kollektivavtal prolongeras till den 31 oktober 2020
23 mars 2020
IKEM har fredagen den 20 mars 2020 svarat ja på en hemställan från industrins medlare (Opartiska ordföranden) innebärande en ajournering av pågående kollektivavtalsförhandlingar. Även facken inom industrin har svarat ja på medlarnas hemställan. Förhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020. De kollektivavtal som skulle löpt ut den 31 mars förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober 2020.
Till artiklen

Industrins avtal förlängs på grund av corona
20 mars 2020
I dag förlängdes industrins nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Orsaken är det svårbedömda ekonomiska läge som svenska företag hamnat i på grund av Corona-viruset covid-19. Förhandlingarna återupptas i oktober.
Till artikeln 

Ökad osäkerhet i avtalsförhandlingarna på grund av Corona-viruset
10 mars 2020
IKEM har i dag ställt sig positiva till en skiss om ett treårigt avtal för industrin. IKEM gör dock en reservation på grund av det är svårt att bedöma hur spridningen av Corona-viruset kommer att påverka IKEM:s medlemmar. Hur våra företag kommer att påverkas av virusutbrottet är fortfarande oklart, det är en osäkerhetsfaktor som vi måste kunna hantera i de fortsatta förhandlingarna, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.
Till hela artikeln 

Den sista förhandlingsmånaden inleds
4 mars 2020
Vårens kollektivavtalsförhandlingar går nu in i den sista månaden innan industriavtalen löper ut den 31 mars. Det här betyder att de medlare som utsetts av industrin, de så kallade opartiska ordförandena, tydligare följer och styr över förhandlingarna.
Till hela artikeln

Nuläget i avtalsförhandlingarna
28 feb 2020
Vårens kollektivavtalsförhandlingar mellan IKEM och fackförbunden inleddes i mitten på januari och har nu pågått en månad. Här är lite kort info om läget i förhandlingarna.
Till artikeln

Budet från industrins arbetsgivare: 1,4 % procent i löneökningstakt
7 feb 2020
I dag lade IKEM och övriga arbetsgivare inom industrin fram ett gemensamt bud till facken inom industrin. Budet är på 1,4 procent i årlig löneökningstakt. Arbetsgivarna ser också gärna ett flerårigt avtal.
Till artiklen

Facken skönmålar verkligheten – löneökningstakten måste växlas ned
Fokus för avtalsförhandlingarna måste vara på att löneökningstakten i svensk industri ska växla ner och utvecklas långsammare än i konkurrentländerna. Det skriver chefekonomerna för industrins arbetsgivare.
Till artikeln

Avtalsrörelsen startar i vikande konjunktur – IKEM vill växla ned löneökningarna
2019 12 20
Nästa år ska nästan tre miljoner svenska löntagare få nya löner och som vanligt är industrin först ut. På fredagsmorgonen träffades IF Metall och IKEM för att byta yrkanden i en avtalsrörelse som sker när den internationella konjunkturen är inne i en period med tydlig avmattning. IKEM:s avtalskrav är framtagna utifrån medlemmarnas behov och med målet att stärka företagens konkurrenskraft.
Till hela artikeln >

Facken nonchalerar strukturproblemen
2019 11 07
Världsekonomin viker, svensk produktivitetstillväxt är svag och många industribranscher känner tydligt av konjunkturnedgången. För allt fler är det så allvarligt att varsel står för dörren. Facken inom industrins löneyrkande på tre procent är inte alls i samklang med företagens försämrade ekonomiska läge. Det skriver Jonas Hagelqvist och sju andra företrädare för industrins arbetsgivarorganisationer i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.  
Hela artikeln 

Orealistiska krav från industrifacken
2019 11 04
I dag, måndag den 4 november, presenterade facken inom industrin, sina krav inför 2020 års avtalsförhandlingar i en gemensam presskonferens. IKEM och Industriarbetsgivarna menar att kraven är orealistiska.
Hela artikeln 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in