Skriv ut

Avtalsförhandlingar för industrin - slutfasen

Den första oktober återupptogs avtalsförhandlingarna om nya löner för tre miljoner svenska löntagare. Eftersom förhandlingarna avbröts under den sista förhandlingsmånaden, den så kallade OpO-månaden, sker de avslutande förhandlingarna nu med hjälp av de opartiska ordförandena (OpO), som facken och arbetsgivarna inom industrin gemensamt utsett att biträda parterna i förhandlingen.

Industrin är först ut med att förhandla fram nya avtal, därefter förhandlar övriga sektorer. Förhandlingsordningen bygger på att svenska industriföretag konkurrerar på en världsmarknad och att lönerna i Sverige därför inte kan sättas så höga att svenska företag slås ut.

Under den sista månaden innan avtalen löper ut är det de opartiska ordförandena (OpO), som styr förhandlingarna och kommer med avtalsförslag som facken inom industrin och arbetsgivarna ska säga ja eller nej till.

Den 12 oktober fick parterna en så kallad skiss på avtal med förslag till avtalskonstruktion från OpO, bland annat innehållande avtalets längd. Skissen svarade parterna på den 13 oktober. Du kan läsa mer om vad IKEM och de övriga arbetsgivarorganisationerna inom industrin svarade i artikeln "Bra med långa avtal - men inte till vilket pris som helst".

Vanligtvis följer en så kallad första hemställan, ett bud, från OpO en tid efter att parterna tagit ställning till skissen, där löneökningsnivåer läggs fram för första gången.  Därefter inleds slutförhandlingarna.

Efter en tids förhandlingar brukar parterna få en så kallad slutlig hemställan, det vill säga ett slutbud i förhandlingarna.

Förhandlingarna avslutas med att parterna svarar ja eller nej till det slutliga budet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in