Skriv ut
Henrik Stävberg, t.f Chef medlemsrelationer/Biträdande förhandlingschef
Henrik Stävberg, t.f Chef medlemsrelationer/Biträdande förhandlingschef. Foto: Bengt Säll

Den sista förhandlingsmånaden inleds

Vårens kollektivavtalsförhandlingar går nu in i den sista månaden innan industriavtalen löper ut den 31 mars. Det här betyder att de medlare som utsetts av industrin, de så kallade opartiska ordförandena, tydligare följer och styr över förhandlingarna.

Det återstår drygt två veckor vid förhandlingsbordet att försöka lösa de olika frågor som ligger på förhandlingsbordet. Efter den 18 mars inleds slutförhandlingarna.

I förhandlingarna med IF Metall diskuterar IKEM en rad viktiga frågor såsom bland annat förlängd uppsägningstid för arbetare vilket skulle ge företagen mer tid att hinna ersättningsrekrytera för den som säger upp sig själv. Förbättringar i löneavtalen är också något IKEM diskuterar samt den anställdes skyldighet att medverka till sin kompetensutveckling.

Vad gäller tjänstemannaavtalet diskuteras bland annat möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med tjänstemannafacken om kompensation då tjänstemannen inte får den avtalade veckovilan. Hantering av den nya pensionsåldern är också något som diskuteras mellan IKEM och tjänstemannaorganisationerna.

Det kommer att bli svårt att träffa avtal denna vår. Facken inom industrin har krävt 3 % i löneökningar och arbetsgivarna inom industrin har under våren svarat med ett motbud på 1,4 % i total kostnadsökning på ett ettårigt avtal. Samtidigt med de förbundsvisa förhandlingarna pågår också förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv om ett tidigare intjänande av kollektivavtalad pension för arbetare. LO:s krav innebär ökade pensionskostnader för företagen som även de måste hanteras under våren vilket ökar komplexiteten.

Slutligen är utvecklingen av Coronaviruset en osäkerhetsfaktor som kan påverka möjliga kostnadsökningar för industrin.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in