Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Stöd i avtal och arbetsrätt

Stöd i avtal och arbetsrätt

Som medlem hos oss får du också ansluta dig till något av våra kollektivavtal. Du får stöd och rådgivning av vår personal som har lång erfarenhet inom arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning och många andra områden.

IKEM:s medarbetare finns tillgängliga för rådgivning via telefon och e-post samt i personliga möten. Vi kan också åta oss uppdrag som konsulter om företaget behöver hjälp med att införa ett nytt lönesystem, en ny arbetsmiljöpolicy eller ska genomföra en lönekartläggning. Vi planerar och genomför företagsanpassade kurser och utbildningar både på plats på företaget och digitalt.

Kollektivavtal ger en enklare vardag för dig som arbetsgivare 

Ett branschanpassat kollektivavtal har regler och arbetsvillkor som överensstämmer med behoven inom just din bransch. Kollektivavtalet ger dig därför ett bra stöd i din roll som arbetsgivare oavsett hur många anställda du har eller vilken bransch du tillhör. IKEM har ett avtal för tjänstemän och nio branschanpassade kollektivavtal för arbetare.
  
Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att arbetsgivare och fack reglerar arbetsvillkor och löner i kollektivavtal. Det skapar stabilitet på arbetsmarknaden och värnar företagens konkurrenskraft. 

Kollektivavtalet skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda. Det blir alltså lätt att göra rätt och branschanpassade villkor ger dig som arbetsgivare ett regelverk anpassat för just ditt företag i stället för lagar som annars gäller oavsett din verksamhets behov.  Kollektivavtal kan öka flexibiliteten och medge andra lösningar och avvikelser än lagstiftningen.  

Under avtalsperioden, det vill säga den tid som ett kollektivavtal gäller, råder så kallad fredsplikt. Det innebär att anställda inte kan gå ut i strejk för att nå bättre villkor. Om så ändå görs kan det vara skäl för uppsägning.   

Det här medför ett medlemskap för dina medarbetare

Kollektivavtalet innehåller regler om:

 • allmänna anställningsvillkor, uppsägningstider, övertidsersättning med mera
 • löner och lönehöjningar
 • försäkringar i form av ålderspension, sjukförsäkring, omställningsstöd, tjänstegruppliv och trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Nio olika kollektivavtal

IKEM erbjuder nio olika kollektivavtal med IF Metall beroende på vilken bransch företaget verkar inom. Dessutom har vi ett avtal för tjänstemän som är tecknat med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Naturvetarna.

 • I-avtalet (läkemedel, bioteknik, gummi, plast, färg, tvättmedel, stenindustri, läder & sport m.m.)
 • Explosivämnesindustrin (krut, ammunition, sprängämnen)
 • Glasindustrin (prydnads- och servisglas)
 • Kemiindustrin (blekmedel, petrokemiska produkter, planglas)
 • Metallföretag (metallprocess- och metallvaruindustri, aluminium)
 • Oljeraffinaderier (drivmedel: bensin och diesel)
 • Sockerindustrin (socker, sötningsmedel, kostfiber, foderprodukter)
 • Tvättindustrin (tvättning och uthyrning av textilier)
 • Återvinningsföretag (insamling och vidareförädling av restprodukter)

Varje avtalsområde har sitt eget avtalsråd. Är du intresserad, finns det stora möjligheter för dig att vara med och påverka innehållet i kollektivavtalet genom att delta i arbetet.

Är du intresserad av att bli medlem i IKEM?

Kontakta oss så berättar vi mer om medlemskapet! 
Telefon: +46 10 455 38 50
E-post: medlem@ikem.se

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in