Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Medlem i arbetsgivarföreningen på IKEM.

Medlem i arbetsgivareföreningen

Vårt arbete går ut på att avlasta dig i rollen som arbetsgivare. Genom att bli medlem i arbetsgivarföreningen kan du fokusera på företagets kärnverksamhet. Hos oss får du stöd och rådgivning inom arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning och många andra områden.

IKEM är arbetsgivarorganisationen som är inriktad på industriföretag. Vår personal har lång erfarenhet av arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning och arbetsgivarfrågor inom just industrin. Våra rådgivare, förhandlare och experter finns tillgängliga för rådgivning via telefon och e-post samt i personliga möten. De är också specialiserade inom exempelvis arbetsrätt, jämställdhet och arbetsmiljö.

Som medlem i IKEM blir du också medlem i Svenskt Näringsliv, vi är ett av organisationens cirka 50 bransch- och arbetsgivarförbund.

Det här medför ett medlemskap för dig som arbetsgivare

Förutom stöd och hjälp i rollen som arbetsgivare innebär medlemskapet anslutning till ett kollektivavtal. IKEM kan erbjuda flera olika kollektivavtal. Vilket som passar dig beror bland annat på vilken bransch ditt företag verkar inom. Kollektivavtalen sluts med sikte på att skapa så stor flexibilitet som möjligt så att avtalet kan anpassas till varje företags verksamhet och egna förutsättningar.

Kollektivavtalen utgör ofta en utgångspunkt för företagets egna personalhandbok och innebär att alla viktiga regler samlas på ett ställe. Det blir också lättare att tillämpa arbetsrättsliga lagar som Lag om anställningsskydd, Lag om medbestämmande i arbetslivet, semesterlagen och arbetstidslagen.

Kollektivavtalet innebär även att arbetsgivaren tecknar ett försäkringspaket som gäller alla anställda.

Det här medför ett medlemskap för dina medarbetare

Kollektivavtalet innehåller regler om:

  • allmänna anställningsvillkor, exempelvis löneavdrag vid ledighet, uppsägningstider, övertidsersättning med mera
  • löner och lönehöjningar
  • försäkringar i form av ålderspension, sjukförsäkring, omställningsstöd, tjänstegruppliv och trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Vill du bli medlem? Här kan du ansöka om medlemskap.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in