Skriv ut

Hängavtal dyrare än kollektivavtal med oss

Ett hängavtal träffar företaget direkt med facket. Det är alltid dyrare med hängavtal än att vara medlem i IKEM och ha kollektivavtal. Vi berättar gärna vad ett medlemskap innebär.

Vad vinner företag på medlemskap i IKEM?

 • Avgiften för omställningsförsäkringen halveras och eventuella administrativa avgifter försvinner.
 • För medlemmar i IKEM sänks premien för tjänstemännens omställningsavtal via TRR Trygghetsrådet från 0,3 till 0 procent av den anställdas bruttolön. Hängavtalsföretag betalar istället 0,4 procent av bruttolönen.
 • Premien för arbetarnas omställningsförsäkring via Trygghetsfonden TSL sänks från 0,3 till 0,0733 procent av den anställdas bruttolön. Medan företag med hängavtal betalar (0,3773) 0,3 procent av bruttolönen
 • Tolkning och rådgivning av kollektivavtal och i arbetsrättsliga frågor utifrån arbetsgivarperspektiv.
 • Telefonjour inom arbetsgivarservicesom besvarar dina frågor till exempel, hur jag som arbetsgivare ska göra om någon anställd inte kommer till jobbet? När ska jag MBL-förhandla? Vem bestämmer arbetstiderna? Telefonjouren är bemannad varje dag måndag till och med fredag.

Från hängavtal till kollektivavtal

Företag med hängavtal kan gå över till att istället bli medlem i IKEM. Då ersätts hängavtalet med IKEM:s kollektivavtal. Självklart hjälper vi till så övergången blir så smidig som möjligt!

Hängavtal är dyrare än kollektivavtal

Hängavtal innebär att ett avtal för en viss bransch ska tillämpas. IF Metall har till exempel ett avtal som heter IMG-avtalet.

I jämförelse med IKEM:s kollektivavtal innebär hängavtal:

 • Dyrare ersättningar som företaget måste betala
 • Fler arbetstidsförkortningsdagar som fördyrar för företaget
 • Några fackliga organisationer tar ut administrativa avgifter för hängavtal
 • Ingen rådgivning i arbetsrättsliga frågor
 • Ingen tolkningshjälp kring arbetsrätt och kollektivavtal
 • Ingen arbetsgivarservice

Tankevurpan

Alla företag som är medlemmar hos IKEM har ett branschanpassat kollektivavtal som är slutet mellan IKEM och de fackliga organisationerna IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer med flera. Det är med andra ord våra kollektivavtal som gäller.

Men om företaget har hängavtal ingår ingen hjälp med varken tolkning eller tillämpning. Istället blir du som är arbetsgivare hänvisad till arbetstagarsidans tolkning. Med kollektivavtal får företaget istället ett konkret och kvalificerat arbetsgivarperspektiv.

Våra medlemsundersökningar bekräftar att våra medlemmar tycker att IKEM ger mycket kvalificerad rådgivning för arbetsgivare inom våra branscher med kollektivavtal. Det är vi stolta över.

Det här innebär ett medlemskap

Kontakta oss

Kontakta gärna någon av våra rådgivare på IKEM om du har frågor kring hängavtal. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in