Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Medlem i branschföreningen i IKEM.

Medlem i branschföreningen

IKEM är branschorganisationen för tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. Vi verkar för att skapa en positiv utveckling för dig som medlem. Ju fler vi är desto kraftfullare kan vi påverka. En process pågår nu med att slå ihop IKEM:s bransch- och arbetsgivarföreningar till en förening från den 1 januari 2023. Om du är intresserad av medlemskap i IKEM hör av dig så berättar vi mer!

Som medlem i IKEM blir du också medlem i Svenskt Näringsliv, vi är ett av organisationens cirka 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Vi ingår också i flera arbetsgrupper och kommittéer inom plast- och kemiindustrins europeiska samarbetsorganisationer och har ett nära samarbete med våra nordiska systerorganisationer.

Medlemsservice

Som medlem kan du ringa oss och fråga om allt från märkning av kemiska produkter till senaste utvecklingen av kemikalielagstiftningen. Vi erbjuder kurser inom flera områden, inom till exempel kemikalielagstiftningen samt klassificering och märkning. Vi tar även fram eget utbildningsmateriel.

Som medlem har du inflytande

IKEM:s mål är att skapa förtroende och verka för att plast- och kemibranschen i Sverige ska ha goda förutsättningar och kunna stärka sin konkurrenskraft.

Vi bevakar din omvärld och i dialog med departement, politiker, myndigheter och media söker vi informera och påverka. Vi följer EU-kommissionens arbete i Bryssel och arbetar för att beslut som är avgörande för plast- och kemibranschen ska bli så gynnsamma som möjligt.

Tillsammans kan vi förändra attityder

IKEM har som mål att förändra inställningen till plast och kemi. Vi stimulerar också barnens upptäckarglädje genom ambitiösa insatser inom förskola och skola.

Vill du bli medlem?

Kontakta oss så berättar vi vad ett medlemskap i IKEM innebär.

E-posta till medlem@ikem.se 
Telefon: +46 10 455 38 50

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in