Skriv ut

Mer om medlemskap i branschföreningen

Företag som bedriver verksamhet i Sverige är välkommen som medlem i branschföreningen Innovations- och kemiindustrierna. Här kan du se vad som ingår i medlemskapet och vad det kostar.

Som medlem i branschföreningen IKEM - Innovations- och kemiindustrierna ingår du i ett nätverk av cirka 170 medlemsföretag som är kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag.

  • Här får du en stark plattform för att, tillsammans med branschkollegor, påverka politikens utformning.
  • Du ingår i ett forum som representerar medlemsföretagen gentemot media, myndigheter och samhälle.
  • Möjlighet att delta i regionala samverkansgrupper, där företagsrepresentanter tillsammans med representanter från IKEM träffas för att diskutera aktuella ämnen.
  • Tillgång till vårt egenproducerade utbildningsmaterial för förskola och skola.
  • Telefon- och internetrådgivning för snabb och professionell hjälp. Som medlem kan du ringa eller maila oss och fråga om allt från märkning av kemiska produkter till senaste kemikalielagstiftningen.
  • Möjlighet att delta i kurser och utbildningar inom t ex Reach, CLP och om den svenska kemikalielagstiftningen. Deltagande sker till självkostnadspris.

Medlems- och serviceavgift

Avgiften består av en medlemsavgift till föreningen (ej avdragsgill) och en serviceavgift till servicebolaget IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB (avdragsgill). Av den totala avgiften är 25 procent föreningsavgift och 75 procent serviceavgift. Alla företag betalar en grundavgift på 5.000 kronor (1.250 kronor i medlemsavgift och 3.750 kronor i serviceavgift).

Avgiften baseras på vilken typ av verksamhet som företaget bedriver:

Handelsföretag/distributörer

(SNI-kod 46, 52)

Medlemsavgift: 0,00375 % av företagets omsättning föregående år
Serviceavgift: 0,01125 % av företagets omsättning föregående år
Totalt: 0,015 % av företagets omsättning föregående år

Processindustri

(SNI-kod 19, 201, 20510, 24)

Medlemsavgift: 0,07 % av företagets totala lönesumma föregående år
Serviceavgift: 0,21 % av företagets totala lönesumma föregående år
Totalt: 0,28 % av företagets totala lönesumma föregående år

Tillverkningsindustri

(övriga SNI-koder)
Medlemsavgift: 0,04 % av företagets totala lönesumma föregående år
Serviceavgift: 0,12 % av företagets totala lönesumma föregående år
Totalt: 0,16 % av företagets totala lönesumma föregående år

Rabatt

Avgiftsmodellen innehåller en rabatt som är baserad på avgiftens storlek. Rabatten tillämpas på samma sätt för alla tre avgiftsgrupperna och innebär att rabatten ökar ju högre avgift företaget ska betala. I rabatten finns ett tak som innebär att ingen medlem i IKEM:s branschförening ska betala mer än 2 miljoner kronor sammanlagt i medlems- och serviceavgift per år.

Medlemsavgift

11.251 – 75.000: 5 % rabatt
75.001 och däröver: 10 % rabatt

Serviceavgift

63.751 – 425.000 kr: 5 % rabatt
425.001 kr och däröver: 10 % rabatt

Sektorgrupper

Medlemsföretag som vill fördjupa sitt samarbete i branschspecifika frågor kan bilda särskilda sektorgrupper. Sektorgrupperna styr och finansierar sin egen verksamhet. Idag finns följande sektorgrupper inom IKEM: EPS-Bygg, NPG Nordiska Plaströrgruppen Sverige och PVC Forum.

Medlemskap i Svenskt Näringsliv

Ett medlemsskap i IKEM innebär också ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Avgiften dit är 0,077 procent av företagets lönesumma minus 500 000 kronor. Lägsta årsavgiften är 428 kronor. Årsavgiften för företag med fler än 249 årsanställda eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda är 0,06 procent av summan av företagets lönesumma och rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelseresultatet ska vara positivt för att räknas med och begränsas till belopp motsvarande lönesumman.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in