Mer om medlemskap i arbetsgivarorganisationen

IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna är en arbetsgivarorganisation med fokus på industriföretag. Vi har 1 200 medlemsföretag med cirka 70 000 anställda. Medlemskapet i IKEM innebär också medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Det här ingår i medlemskapet

  • Förhandlingsarbete avseende löner och allmänna villkor i syfte att träffa kollektivavtal.
  • Fri rådgivning inom områdena arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning, arbetstid, kompetensutveckling, lönebildning, arbetsmiljö, medarbetaravtal, pensions- och försäkringsfrågor, jämställdhet, diskriminering, mm.
  • Telefon- och internettrådgivning för snabb och professionell hjälp.
  • Arbetsrättsligt biträde vid domstolstvister.
  • Medlemssidor på webbplatsen www.ikem.se med allt från mallar för anställningsavtal till aktuella nyheter inom arbetsrätt och andra arbetsgivarrelaterade områden.
  • Vi anordnar kurser, utbildningar eller seminarier inom bland annat områdena lag och avtal, lönebildning/löneadministration och inom arbetsrätt. Deltagande till självkostnadspris.
  • I våra regioner finns samverkansgrupper, där företagsrepresentanter tillsammans med representanter från oss träffas för att diskutera aktuella ämnen. Hur grupperna verkar skiljer sig från region till region. 

Företagsanpassade uppdrag

Vi kan också åta oss uppdrag som konsulter om företaget behöver hjälp med att införa ett nytt lönesystem, en ny arbetsmiljöpolicy eller ska genomföra en lönekartläggning. Vi kan också planera och genomföra företagsanpassade kurser och utbildningar.

Möjlighet att påverka

Varje avtalsområde har sitt eget avtalsråd. Är du intresserad, finns det stora möjligheter för dig att vara med och påverka genom att delta i arbetet.

IKEM:s medarbetare

Medarbetarna inom IKEM har lång erfarenhet av arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning och arbetsgivarfrågor inom just industrin. Förhandlarna och experterna är specialiserade inom exempelvis arbetsrätt, jämställdhet, arbetsmiljö, pensions- och försäkringsfrågor.

Medlems- och serviceavgift

Avgiften består av en medlemsavgift till föreningen (ej avdragsgill) och en serviceavgift till servicebolaget IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB (avdragsgill).

Medlemsavgift
Medlemsavgiften till Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige är 0,006 procent av företagets lönesumma.

Serviceavgift: Serviceavgiften till Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB är 0,114 procent av företagets lönesumma, lägst 1 900 kronor.

Medlemskap i Svenskt Näringsliv

Ett medlemsskap i IKEM innebär också ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Avgiften dit är 0,09 procent av företagets lönesumma minus 500 000 kronor. Lägsta årsavgiften är 500 kronor. Årsavgiften för företag med fler än 249 årsanställda eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda är 0,07 procent av summan av företagets lönesumma och rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelseresultatet ska vara positivt för att räknas med och begränsas till belopp motsvarande lönesumman.

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in