Skriv ut

Våra medlemmars tankar om framtiden

Tillsammans med medlemmarna arbetar vi på IKEM för att stärka konkurrenskraften för vår bransch. Ju fler vi är, desto starkare blir vi. Att jobba nära medlemsföretagen, lyssna, samla in tankar och önskemål är en viktig del av arbetet. Vilka önskemål och tankar har våra medlemmar inför framtiden? Det här är några av svaren.

Mer flexibel arbetstid är det flera som önskar. Så här säger Muradija Mujkovic, Plastal:

– De frågor som är extra viktiga för vår konkurrenskraft på marknaden är t ex arbetstiden. Vi skulle vilja se en större flexibilitet och kunna bemanna efter behov. Arbetskraftskostnaden och arbetstidens förläggning är centrala frågor för vår produktivitet och förmåga att möta kundkraven. Ska Sverige kunna finnas kvar som en stark spelare på en global marknad så gäller det att förstå vad som krävs och kunna hantera det.

Svensk produktion – en konkurrensfördel

Fler medlemsföretag anser det viktigt att lyfta fram fördelarna med svensk produktion för att kunna konkurrera med låglöneländer.

– En tredjedel av vår produktion har flyttat till Polen. Vi måste bli bättre på att visa vilka fördelar det är att ha kvar produktionen i Sverige. Här finns hög kompetens. Vi har kommit långt med diskrimineringsfrågor, vi har upparbetade rutiner med att minska arbetsskador. Vi har hög kapacitet och är effektiva. Visst är lönerna här högre men titta på allt man får för de pengarna, säger Linn Bengtsson på HL-Display.

Det är något Magnus Berglund på Johnsons Controls håller med om:

– Det är svårt att konkurrera med pris när det finns produktion i låglöneländer. Vår konkurrensfördel är hög kvalitet och att leverera i tid. Det är på så vis vi kan behålla lönerna på den nivån de är. För den svenska marknaden vill jag se mer flexibilitet i avtalen för att stärka konkurrensen.

Hannes Vendin på Axalta har tre önskemål inför framtiden.

– Jag vill se större flexibilitet till opåverkade kostnadsnivåer. Det kommer att vara avgörande för vår fortsatta konkurrenskraft inom produktionsindustrin. En anpassning av LAS med större flexibilitet för företaget för att möta de krav verksamheten ställs inför inom de tidsramar omvärlden sätter. Dessutom en möjlighet att frysa löner för anställda från 55 år och uppåt för att slippa tvingas köpa ut många äldre vilket annars tenderar till att bli fallet. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in