Har du hängavtal med facket?

Hängavtal är ett avtal som företaget träffat direkt med facket. Hängavtal innebär att ett avtal för en viss bransch ska tillämpas. Det är alltid dyrare med hängavtal än med kollektivavtal genom ett medlemskap hos IKEM. Som exempel har IF Metall ett eget avtal som heter IMG-avtalet och som innebär dyrare ersättningar och fler arbetstidsförkortningsdagar jämfört med IKEM:s kollektivavtal.

Några av de försäkringar (TSL från 0,6% till 0,3% av lönesumman för era arbetare och Trygghetsrådet från 0,7% till 0,3% av lönesumman för era tjänstemän) som ni redan har tecknade genom ert hängavtal halveras i och med att Svenskt Näringsliv har bättre förhandlingslösningar. Omställningsförsäkringen ger de anställda ersättning och hjälp till nytt arbete vid arbetsbrist.

Vissa hängavtal innebär ytterligare pålagor såsom fler och dyrare regler när det gäller exempelvis ersättningar. En del fackliga organisationer tar dessutom ut administrativa avgifter för hängavtal.

Hängavtal ger inte tillgång till rådgivning och tolkningshjälp kring arbetsrätt och kollektivavtal. Du får alltså ingen arbetsgivarservice vilket du får som medlem.
Hängavtal innebär att ett kollektivavtal gäller, men företaget får ingen hjälp att tolka och tillämpa avtalet. Företaget blir hänvisat till arbetstagarsidans tolkning. Den mest kvalificerade rådgivningen ger IKEM som har träffat kollektivavtalet till sina medlemsföretag.

Om företaget blir medlem i IKEM ersätts hängavtalet med IKEM:s kollektivavtal. Avgiften för omställningsförsäkringen halveras och eventuella administrativa avgifter försvinner. För de anställda innebär övergången från hängavtal till kollektivavtal oftast ingen förändring. Vi hjälper till med att göra övergången till det nya kollektivavtalet så smidigt som möjligt.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in