Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Svensk Plaståtervinning

Nu kommer äntligen konsumentförpackningar av EPS att materialåtervinnas i Sverige

Svensk plaståtervinning i Motala, som tidigare i höstas presenterade sin miljardsatsning på den hypermoderna återvinningsanläggningen Site Zero, har nu berättat att man beräknas kunna skicka mellan 1000 och 3000 ton utsorterades EPS förpackningar till återvinning per år från 2023.

EPS har fram till nu inte sorterats ut separat i Svenskt Plaståtervinnings anläggning då man inte haft avsättning för det utsorterade materialet. I arbetet med att planera för Site Zero genomfördes återvinningsförsök med lyckade resultat och man kunde på så sätt säkra upp avsättning för det utsorterade materialet. Glädjande är också att den utsorterade plasten kommer gå tillbaka till EPS industrin och kunna bli nya förpackningar.

I och med detta besked kommer återvinningen av EPS i Sverige att mer än fördubblas. Tidigare har EPS-återvinningen i Sverige dominerats av flöden från verksamhetsförpackningar där fisklådor från fiskindustrin stått för majoriteten. Men även inom detta område finns det stor potential till ytterligare ökad återvinning och EPS Sverige arbetar aktivt tillsammans med sina medlemsföretag och den svenska fiskbranschen för att hitta nya insamlings och återvinningsmöjligheter. Detta arbete drivs inom ramen för forskningsprojektet SCIP, Sluta cirkeln för industriell plast, som särskilt fokuserar på verksamhetsförpackningar och leds av IVL Svenska miljöinstitutet.

Läs mer om Site Zero och hur de utsorterade EPS-förpackningarna kommer att återvinnas