Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Om oss

EPS Sverige företräder tillverkarna av EPS gentemot svenska myndigheter och organisationer. Sektorgruppen verkar för att sprida information om EPS som isolering till svenska användare.

EPS Sverige verkar för att:

  • Sprida information om materialets möjligheter och hur det används på ett korrekt sätt, så att tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar tillvaratas.
  • Vi följer omvärldens utveckling och trender.
  • Vi påverkar även politiska beslut i egenskap av remissinstans.

EPS Sverige är en sektorgrupp i IKEM 

De medlemsföretag i IKEM:s branschförening som vill fördjupa sitt samarbete i branschspecifika frågor kan bilda särskilda sektorgrupper. Sektorgrupperna styr och finansierar sin egen verksamhet.