Plastteknik Nordic 2023

Plastteknik Nordic är en mässa på två heldagar, 10-11 maj, som vänder sig till dig som arbetar inom plast- och gummibearbetningsindustrin alternativt en helt annan bransch, men med ett ansvar för material, design och utveckling. Mässan innehåller också flera seminarier och pandeldiskussioner. Jonas Hagelqvist, vd IKEM, talar på seminariet "Framtidens plastindustri - Utvecklingar och utmaningar ur ett politiskt perspektiv" och Henrik Oxfall, ansvarig för plastfrågor IKEM, ingår i paneldiskussionen "Plast - Mot en cirkulär framtid".

Seminarium: Framtidens plastindustri – Utveckling och utmaningar ur ett politiskt perspektiv

10 maj kl 9:45-10:15

Plastindustrin står inför en spännande omställning med målsättningen att bli både cirkulär och biobaserad. De fossila råvarorna kommer ersättas med att använda avfall, förnyelsebara råvaror och koldioxid. Utvecklingen går fort framåt och det finns redan flera spännande initiativ här i Sverige. Men för att det ska fungera behövs också en förnyelse av många lagar och regler. Vår lagstiftning kommer från slutet av 1900-talet då avfall var något som lades på hög och politiken drev på att avfallet skulle eldas upp i stället. Nu står vi inför nästa steg. Det kräver en övergång från en politik för ”energiåtervinning” till en politik för ”materialåtervinning”. Jonas Hagelqvist, vd på IKEM är talare. Jonas har lång erfarenhet av att representera den svenska plast- och kemibranschen och är för närvarande bland annat utsedd att ingå i regeringens elektrifieringsråd.
Läs mer

Paneldebatt: Plast - Mot en cirkulär framtid

10 maj kl 15:45 - 16:30

Välkommen till en paneldiskussion om plast och potentialen för en cirkulär framtid, inklusive nuvarande status för plastanvändning, de utmaningar som industrin står inför och potentiella lösningar för att gå mot en cirkulär ekonomi. Henrik Oxfall, ansvarig för plastfrågor på IKEM, ingår i panelen.

Diskussionen kommer att täcka ett brett spektrum av frågor, återvinningens roll, design för återvinning, potentialen för återanvändning eller alternativa material, regelverk, standardisering samt vikten av samarbete mellan olika sektorer för att uppnå en cirkulär ekonomi. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen med paneldeltagarna.

Panelen inkluderar representanter från branschledare och beslutsfattare, som kommer att diskutera bästa praxis för att ta itu med de utmaningar som plastindustrin står inför och dela med sig av sina insikter och erfarenheter av arbetet för en hållbar framtid för plast.

Läs mer om Mot en cirkulär framtid 10 maj

IKEM ställer ut i monter D32 - kom gärna förbi!