Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Reformer önskas! – Startupbolagen inom life science vill ha förutsättningar att växa

Sverige satsar mycket pengar på att ligga i framkant när det gäller life science. Har det någon effekt? Vad tycker startupbolagen själva om satsningarna? IKEM har frågat dem och ställt samman svaren i en rapport. Tyvärr är slutsatsen att förutsättningarna för svenska startupbolag inom life science inte är de bästa. Reformer önskas!

Sverige har en lång tradition inom Life Science, både när det gäller att forska fram ny kunskap och att omvandla det till industriell verksamhet. Sverige har alltså en historisk styrka inom området, men den kan komma att utmanas om vi inte hänger med och tar ledarskap i utvecklingen.

Inom Life science-sektorn sker just nu en snabb utveckling genom flera olika teknikskiften. Processer och produkter blir allt mer digitaliserade och en övergång från klassiska läkemedel i form av småmolekyler producerade på kemisk väg till stora biologiska ämnen är på gång. Utvecklingen blir allt mer specialiserad och en ökad del av utvecklingen sker i ett samspel mellan startupbolag och stora företag.

Startupbolagen har alltså en viktig roll att fånga upp nya möjligheter och omvandla dem till ny industri. Om de får rätt förutsättningar kan de växa och bli Sveriges kommande stora företag inom området måste de få rätt förutsättningar. Det skulle vi alla tjäna på. Men vad krävs för att det ska ske?

Vi har intervjuat Sigrid Therapeutics, som gått från forskning till prisvinnande bolag på rekordtid, Red Glead Discovery, som tycker att den största utmaningen är labb och finansiering, Senzagen, som tack vare ett innovationspris fick kraft att växt och Xbrane, som har som mål att leverera biologiska läkemedel till alla. Dessutom har vi intervjuat ledarna för BioVentureHub och TestaCenter. Resultaten har blivit till en rapport där vi även redovisar resultatet från en enkät till life science-företag som startat sin verksamhet från 2007 och framåt och som därför kan betraktas som startup-bolag.

Tyvärr visar rapporten att förutsättningarna inte är de bästa för svenska startup-bolag inom life science. Reformer önskas!

  1. Tillstånd och regelutveckling måste upp på den politiska agendan

Att vänta på tillstånd är mycket kostsamt för ett bolag som har en organisation att finansiera. Nuvarande utdragna tillståndsprocesser gör det svårt att planera för produktion och i vilken ordning olika kompetenser behövs. Snabba tillståndsprocesser är en konkurrensfördel för Sverige. Ge ansvariga myndigheter i uppdrag att lägga resurser på att undvika förseningar i tillståndsärenden och hjälpa företag att göra rätt. Det handlar inte bara om miljötillstånd utan alla möjliga tillstånd som krävs inom Life Science.

Förändringar krävs också i rådande regelverk. Myndigheter och regeringskansli behöver engagera sig för att snabbare utveckla kemikalielagstiftning och andra regler. Myndigheter behöver få tydliga uppdrag att prioritera utveckling av regelverk i internationella samarbetsorgan.

  1. Tillgängliggör kompetens

En av de saker som hämmar startupbolagens tillväxt är tillgången till kvalificerad arbetskraft. Bolagen uppskattar att de har möjlighet att växa med 6 800 arbetstillfällen kommande fem år, vilket är nästan lika många som jobbar på Astra Zeneca i Sverige idag. Det som behövs är specialistkompetens inom företagsledning, marknadsföring, forskning samt regulatorisk expertis är det som flest efterfrågar. Bolagen uppger även att de har svårt att hitta produktionsexperter med högskolekompetens och alla former av IT-kompetens.

Ofta söker företagen medarbetare som också har erfarenheter från industrin. Att skruva upp utbildningsvolymer räcker därför inte. Här behövs samarbete med den etablerade life science-industrin om hur utbildningsinsatser kan ske och smarta lösningar kring hur spetskompetens från etablerade företag kan tillgängliggöras för startupbolag. Bio Venture Hub och Testa Center är bra exempel på detta och bör permanentas.

  1. Satsa långsiktigt – gärna tillsammans med privat riskkapital

Att bygga företag inom Life Science är kostsamt och tidsödande. Målet för offentliga satsningar behöver

därför förskjutas från att bara stödja nystartade bolag till att satsa på tillväxt. Det är bättre att fördela tillgängliga offentliga medel på färre bolag som man verkligen tror på, än att fördela ut medel på många bolag.

För att välja ut rätt bolag krävs djup marknadskompetens. Fonder där offentliga medel sänker risken för privat riskkapital kan vara en väg att gå, det är bra att regeringen pekar på försök inom Saminvest.

  1. Tillgängliggör offentligt finansieras labb och forskningsutrustning

I Sverige finns många offentligt finansierade lokaler för forskning med dyr utrustning. Den behöver vi använda smartare. I dag krävs ofta personliga kontakter och välvilja från forskare vid akademin om startupbolag ska få tillgång till utrustningen. Det behöver bli tydligt för akademi och institut att utrustningen ägs av staten och att det ska finnas rutiner, avtalsmallar och prislistor som gör att det går snabbt för företag att boka in sig. Detta är konkreta möjligheter som kan sänka kostnaderna för startupbolag så att de kan utvecklas snabbare. Här kunde regeringens ambition vara tydligare i life science-strategin.

Ta del av startup-bolagens berättelser i rapporten

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in