Skriv ut

Offentliga satsningar på industrin för minskade utsläpp av klimatgaser

Det finns flera olika offentliga satsningar på investeringar, utveckling och forskning för minskade utsläpp av klimatgaser inom industrin. De kommer i många former. Det finns pengar att söka både för resurseffektivisering och radikalt nya processer. I vissa fall finns också möjligheter för stöd för operativa kostnader.

Några av nyheterna som kommit på senare tid är:

Sverige / Industriklivet

Stöd för forskning och investeringar i åtgärder som sänker utsläppen. Stöden 2021 är utvidgat till att inkludera fler verksamheter och åtgärder, bland annat bränsleproduktion, plastreturraffinaderier, avfallsanläggningar med mera.

Sverige / Lånegarantier

Regeringen presenterade i måndags att staten från 2021 ska erbjuda lånegarantier för investeringar i utsläppsminskande åtgärder.

EU / Recovery Fund

I somras kom medlemsstaterna överens om att stötta projekt ekonomiskt som minskar klimatutsläpp. Sveriges andel uppgår till 27 miljarder för 2021-2022.  Det är Sverige som ska bestämma hur pengarna ska användas. Exakt hur det ska gå till är ännu inte klart.

EU ETS Innovation Fund

Öppnade i somras. 100 miljarder kronor från försäljningen av utsläppsrätter ska gå till projekt som investeringar sker i innovativa processer som minskar utsläppen. Fonden kan också betala upp till 10 års ökade operativa kostnader.

Samtidigt som stöden gynnar industrisatsningar kan de också innebära vissa risker för enskilda företag.

  • IKEM rekommenderar medlemsföretagen att ha bevakning på stöden, det finns stora chanser att söka pengar till nödvändiga investeringar, men också risker för osund konkurrens i och med att EU nu lättar på stadstödsreglerna.

  • IKEM kommer även informera om vilka stöd som finns tillgängliga och tipsa medlemsföretagen om vad man behöver hålla utkik efter.

För närvarande är denna information begränsad till investeringsstöd, för forskningsprojekt finns många andra stödformer.

Den 7 oktober 2020 hölls ett möte för att presentera en del av möjligheterna.

Här kan du läsa presentationen

Vill du vill ha tillgång till löpande information och kallelser till kommande informationsmöten kontakta Mikael Möller, mikael.moller@ikem.se eller Nils Hannerz, nils.hannerz@ikem.se om du har några frågor.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in