Vi är klimatsmarta men kan inte lösa klimatproblemet själva

Energianvändning utmålas ibland som ett samhällsproblem i sig och sägs leda till negativa miljöeffekter. Faktum är att få länder i världen har en så ren el som vi i Sverige. Det betyder att svensk industri levererar verklig klimatnytta varje gång vi skeppar ut produkter. För oss är det självklart att den mest energi- och klimateffektiva industrin också ska kunna växa på bekostnad av mindre effektiv industri. Våra medlemsföretag jobbar hela tiden för att minska klimatutsläppen och öka effektiviteten i processerna men måste också klara konkurrensen på de globala marknaderna. Hårda krav på utsläppsminskningar i Europa som inte motsvaras av liknande bland våra globala konkurrenter riskerar därför att hota tillväxt inom vår industri samtidigt som de globala utsläppen ökar.

Klimatfrågan är global

Klimatfrågan kan inte lösas av ett enda land eller en enda region i världen. Alla stora utsläppsländer måste vara engagerade om klimatmålen i Parisfördraget ska nås. Faktum är att vi i Sverige eller hela Europa kan nå nollutsläpp utan att klimatproblemet är löst. Om politiken ensidigt försöker lösa klimatproblemen inom Sverige eller EU kan det i stället leda till att utsläppen ökar på grund av att vår industri flyttar till områden med sämre tekniska förutsättningar och smutsigare elproduktion. Därför arbetar IKEM för att få en politisk acceptans får åtgärder inom industrin som leder till lägre utsläpp av koldioxid samtidigt som det stärker industrins konkurrenskraft.

Samhället måste ta bort hinder för den industriella omställningen

IKEM har påverkat beslutsfattare i såväl Stockholm som Bryssel under drygt två års tid och lyckats få till en revidering av det euopeiska utsläppshandelssystemet (ETS) som ger våra industrier möjlighet att växa. Vi ser till att det blir så lätt som möjligt för våra medlemsföretag att göra rätt och att de får skälig tid att lämna de uppgifter som behövs i den ansökningsprocess som kommer att inleda 2019.     

Tekniksprång som drastiskt minskar klimatutsläppen för industrin kräver stora insatser i forskning, tar tid, kräver investeringar och innebär risk för industrin. Därför måste samhället aktivt bidra till att hinder för den industriella omställningen effektivt tas bort.

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in