Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Mentorspaket

Mentorskap kan vara en metod att etablera och bygga relationer till presumtiva framtida medarbetare.

Kemikarriärs mentorspaket är framtaget för att det ska bli enklare för den på företaget som ska fungera som mentor att på ett stukturerat och effektivt sätt ta sig an uppgiften. Med mentorsprogrammet som grund får mentor och adept en gemensam bild av vad som ska hända under mentorsträffarna och tydlighet i vad man kan förvänta sig av varandra.

Ramar för fem möten har utvecklats tillsammans med en referensgrupp från IKEM:s medlemsföretag. Det finns en tydlig start och ett tydligt slut på programmet och till varje träff finns ett tema och en agenda som ger mötet en ram och ett syfte.

Träffarnas olika teman är tänkta att fungera som ert gemensamma ”grundkontrakt”. Varje möte beräknas ta cirka tre timmar inklusive förberedelse från mentor.

Mentorsträffarnas olika teman:

Träff 1.              Vem är du – vem är jag? 

Träff 2.              Presentation av företaget

Träff 3.              Karriärvägar i branschen

Träff 4.              Identifiera drivkrafter – vad driver dig?

Träff 5.              Summering och utvärdering – vi knyter ihop säcken!

Kemikarriärs mentorspaket är en del i IKEM:s satsning på att inspirera unga att satsa på en framtid inom en spännande sektor. På webbsidan Kemikarrär finns filmade intervjuer med unga medarbetare på medlemsföretagen, fakta om branschen och om utbildningsvägar. Kemikarrär-filmerna sprids även i sociala medier.

Kemikarriär mentorskit - Ett verktyg för träffar mellan mentor och adept

Diplom genomfört mentorsprogram

Kemikarriär

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in