På den svenska arbetsmarknaden har arbetare och tjänstemän olika anställningsvillkor. Olika regler gäller för ersättningar, löneprocesser och försäkringar mm, men uppdelningen i arbetare och tjänstemän är otidsenligt. Den orsakar problem för både anställda och företag. Därför arbetar IKEM för att minska skillnaderna mellan avtalen.

Med medarbetaravtal öppnas nya utvecklings- och karriärvägar för medarbetarna, samtidigt som de underlättar förändringar på företaget och minskar administrationen. De ger en effektivare bemanning och utnyttjar de anställdas kompetens bättre.

Kontinuerligt arbete som kulminerar under avtalsförhandlingarna

Arbetet med att åstadkomma medarbetaravtal sker kontinuerligt men kulminerar under avtalsförhandlingarna när vi omförhandlar kollektivavtalen. Målet är att kollektivavtalens bestämmelser ska formuleras så att medarbetaravtal kan träffas mellan företag och fackklubbar. IKEM arbetar även för att öka insikten om att det nuvarande systemet är föråldrat hos våra motparter och hos andra organisationer och aktörer.

Bättre för både företag och medarbetare

Genom att förhandla fram medarbetaravtal vill vi förenkla företagens bemanning och fackliga kontakter. På dagens arbetsmarknad innebär att det tidigare behovet av uppdelning mellan arbetare och tjänstemän numera en belastning för företagen. Uppdelningen gör det blir svårare att organisera arbetet och minskar möjligheterna att använda medarbetarnas kompetens på ett fritt och effektivt sätt. Uppdelningen i olika kollektivavtal innebär även skillnader mellan olika medarbetare vad gäller löne- och anställningsvillkor som är omotiverade, otidsenliga och kostnadsdrivande. Ett gemensamt kollektivavtal för samtliga anställda är mer rättvist och rationellt och förenklar relationen mellan företagen och de anställda samt är administrativt mindre betungande.

Läs mer

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in