Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Lotta Stern
Lotta Stern

5 frågor till Lotta Stern om medarbetaravtal

Lotta Stern är professor i sociologi och VD på Näringslivets forskningsinstitut Ratio där de inom ramen för ett arbetsmarknadsprogram studerar framtidens svenska modell. Tillsammans med sin kollega Emma Paulsson har hon skrivit rapporten ”Framtidens kollektivavtal? Medarbetaravtal ur parternas perspektiv”.

Varför har ni skrivit en rapport om medarbetaravtal?

− Vi har sett en utveckling där färre är med i facket och där andelen små och nya företag som inte tecknar kollektivavtal ökar. Anledningen enligt företagen är att kollektivavtal är krångliga och gör det svårt att anpassa villkoren efter vad som är bäst för dem. Utifrån den beskrivningen såg vi medarbetaravtal som ett möjligt kollektivavtal för framtiden och valde att titta djupare på det.

Flexibelt och tidsbesparande är fördelar som ofta lyfts fram när man pratar medarbetaravtal. Vilka fördelar ser du som viktigast?

− Att arbetsgivaren får en förhandling med alla sina parter förenklar förstås. Det finns administrativa uppgifter där man sparar tid även om digitaliseringen redan effektiviserat mycket av det arbetet. Det jag ser som viktigast är likabehandlingsprincipen, att alla har samma grundläggande villkor. För mig är det rimligt att tro att det skulle skapa bättre gemenskap och en bra organisationskultur, även om det är svårt att mäta.

Finns det några nackdelar med medarbetaravtal?

− Det som förs fram som nackdelar är att det blir dyrare, men det är inte där som problemet sitter när man ska ta steget till medarbetaravtal. Utmaningen är att vi är fast i historiska uppdelningar samt strukturer och arbetssätt som gör det svårt att få igenom ett medarbetaravtal. Vår studie indikerar att det krävs att någon på företaget verkligen tar tag i och driver igenom det för att det ska bli av.

Har det inte blivit så att villkoren i arbetar- och tjänstemannaavtalen liknar varandra allt mer?

− Skulle man göra en kollektivavtalsanalys och följa villkoren i olika avtal över tid skulle man nog se att villkoren har blivit mer lika. Det har skett en del utjämningar inom ramen för befintliga avtal men det löser inte problemet med att få en mer flexibel organisering av arbetet eftersom medarbetarna ändå är uppdelade i arbetare och tjänsteman. Om alla på företaget är ”medarbetare” kan bemanningen göras smidigare genom att arbetsuppgifter kan bemannas utan att behöva beakta om det är en arbetar- eller tjänstemannasyssla.

Vad tror du om framtiden för medarbetaravtal?

− De hinder som finns beror på historiska strukturer. Om kollektivavtal uppfanns idag har jag svårt att tro att kategoriseringen mellan arbetare och tjänstemän skulle finnas kvar, den uppdelningen känns väldigt förlegad. Personligen tycker jag att det är en tilltalande idé att alla anställdas villkor är desamma.

Vill du veta mer?

Den 18 maj, kl 9-10.30 har IKEM ett webbinarium om medarbetaravtal där Lotta Stern är en av talarna.

Läs mer och anmäl dig

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in