Skriv ut

”Det är en tilltalade idé att alla anställdas villkor är desamma”

Lotta Stern är professor i sociologi och VD på Näringslivets forskningsinstitut Ratio, där de inom ramen för ett arbetsmarknadsprogram studerar framtidens svenska modell. Som en del av programmet har de studerat medarbetaravtal. Tillsammans med sin kollega Emma Paulsson har hon bland annat skrivit rapporten ”Framtidens kollektivavtal? Medarbetaravtal ur parternas perspektiv”.

− Vi har sett en utveckling där färre är med i facket och där andelen små och nya företag som inte tecknar kollektivavtal ökar. Anledningen enligt företagen är att kollektivavtal är krångliga och gör det svårt att anpassa villkor efter vad som är bäst för dem. Då såg vi medarbetaravtal som ett möjligt kollektivavtal för framtiden och valde att titta djupare på det, säger Lotta Stern, VD och forskare på Ratio.

Fördelarna med medarbetaravtal är att det är flexibelt och tidsbesparande men det finns också andra värden som är svårare att mäta.

− Att arbetsgivaren får en förhandling med alla sina parter förenklar förstås. Det finns administrativa uppgifter där man sparar tid även om digitaliseringen effektiviserat mycket av det arbetet och gjort att tiden man sparar blir mindre. Det jag ser som viktigast är likabehandlingsprincipen, att alla har samma grundläggande villkor. För mig är det rimligt att tro att det skulle skapa bättre gemenskap och en bra organisationskultur, även om det är svårt att mäta.

Nackdelarna med själva avtalet är färre men Lotta Stern menar att det är svårt att få igenom den här typen av avtal på grund av de hinder som finns idag.

− Det som förs fram som nackdelar är att det blir dyrare men det är inte där som problemet sitter när det handlar om att ta steget till medarbetaravtal. Utmaningen är att vi är fast i historiska uppdelningar samt strukturer och arbetssätt som gör det svårt att få igenom ett medarbetaravtal. Vår studie indikerar att det krävs att någon på företaget verkligen tar tag i och driver igenom det för att det ska blir av.

Även om Ratio har forskat en del kring medarbetaravtal önskar Lotta Stern att det skulle göras mer forskning inom området.

− Det borde göras mer forskning för att fylla kunskapsgapet som finns. Det skulle till exempel vara väldigt intressant att titta på om det minskar sjukfrånvaron eller om man stannar längre på arbetsplatser där man har den här typen av avtal.

På en del håll liknar villkoren i arbetar- och tjänstemannaavtalen varandra allt mer men det för ändå inte med sig de fördelar som ett medarbetaravtal skulle innebära.

− Skulle man göra en kollektivavtalsanalys och följa villkoren i olika avtal över tidskulle man nog se att villkoren har blivit mer lika. Det har skett en del utjämningar inom ramen för befintliga avtal men det löser inte problemet med att få en mer flexibel organisering av arbetet eftersom medarbetare ändå är uppdelade i arbetare och tjänsteman. Om alla på företaget är ”medarbetare” kan bemanningen göras smidigare genom att arbetsuppgifter kan bemannas utan att behöva beakta om det är en arbetare eller tjänstemannasyssla.

När det gäller framtiden för medarbetaravtal generellt ser Lotta Stern att de idémässigt är ett bra kollektivavtalsalternativ för företag och medarbetare.

− De hinder som finns beror på historiska strukturer. Om kollektivavtal uppfanns idag har jag svårt att tro att kategoriseringen mellan arbetare och tjänstemän skulle finnas kvar, den uppdelningen känns väldigt förlegad. Personligen tycker jag att det är en tilltalande idé att alla anställdas villkor är desamma.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in