Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Sverige som kunskapsnation

Kompetensförsörjning innebär tillförsel och underhåll av kompetens hos företag så att de kan bibehålla sin konkurrenskraft och utvecklas. Utan kompetens, ingen innovation, export eller välfärd. En bra utbildning utgör grunden för anställnings- och omställningsbarhet under hela arbetslivet. Samtidigt räcker det inte bara med utbildning.

Med branschvalidering identifierar, prövar och utvecklar vi kompetens.

En kompetent medarbetare använder och utvecklar även färdighet och förmåga i sin yrkesroll, förmågor som kan behöva valideras vid till exempel kompetenskartläggning eller omställning. Med Branschvalidering processteknik har IKEM utvecklat en branschspecifik modell för validering av processoperatörer.

Yrkesintroduktion hjälper unga och nyanlända att lära sig på arbetsplatsen

Sverige har en i genomsnitt hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet. Samtidigt växer grupper som präglas av utanförskap. Ett arbete är oftast nyckeln till samhället: det ger inkomst, skatt till välfärd och de sociala aspekter som sysselsättning innebär. Det är också nyckeln till integration för nya svenskar. Därför har IKEM avtal för yrkesintroduktion.

Teknikcollege stärker kopplingen mellan industri och samhälle

Det måste finnas en nära relation mellan utbildningsystemet och arbetslivet. IKEM arbetar för att skapa sådana kopplingar bland annat genom sitt engagemang inom samverkansplattformen Teknikcollege. IKEM arbetar även för att göra politiker och myndigheter medvetna om kemiindustrins behov och utmaningar inom kompetensområdet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in