Marin nedskräpning

Marin nedskräpning

Att undvika att plast hamnar i miljön handlar om att sluta våra kretslopp. De viktigaste åtgärderna är att arbeta för en effektiv avfallshantering och medvetenhet hos alla aktörer att inte skräpa ned. Plastindustrin tar frågan om marint skräp på allvar. Därför jobbar vi i partnerskap med andra intressenter.
  • Vi tycker att det är viktigt att man ser utmaningen som en materialhanteringsfråga och inte som en materialfråga.
  • Att ersätta ett material med ett annat som en lösning på nedskräpning kan lätt göra att man bortser från och förlorar andra viktiga funktioner som ett material har. 

Exempelvis sparar plastflaskor och plastpåsar energi vid tillverkning och transporter jämfört med alternativen av glas respektive papper. Vikten på en vinflaska skulle minska till en tiondel om Systembolaget bytte från glasflaskor till plastflaskor. Vilket innebärs en total viktminskning på ett år med 40.000 ton, eller i snitt 4 kilo per person.

Plastbranschens initiativ

Operation Clean Sweep: Noll utsläpp av pellets

Operation Clean Sweep är ett projekt som syftar till att undvika spridningen av plastpellets. Där förbinder sig företag som hanterar plastpellets att arbeta aktivt med att förhindra att de sprids.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in