Hälsa Säkerhet Miljö - HSM

Informationen under rubriken Hälsa Säkerhet Miljö (HSM) ger fördjupad information och stöd inom kemikalielagstiftningen, CLP, Miljöbalken, säkra transporter och farligt gods, processäkerhet, tillståndsprocessen.

Ansökan om miljötillstånd

Vi klargör vad du måste tänka på när ni ansöker om miljötillstånd. Följ gärna Incendios resa för ett tillstånd. 

Kemikalieregelverk

Vi ger dig övergripande information och stöd så du vet vart du ska vända dig i olika frågor gällande kemikalielagstftningen.

Jobbar du i en miljö med kemikalier?

Rådgivning för dig som arbetar  i en miljö med kemikalier.

Miljölagstiftningens lagar och regler

Vi reder ut begreppen och ger goda råd till verksamhetsutövare.

Responsible Care för en ansvarsfull kemiindustri

Responsible Care är ett frivilligt åtagande som arbetar för en säker och ansvarsfull kemiindutri.

Processäkerhet, säkerhetsskydd och säkra transporter av farligt gods

Verksamhetsutövare måste veta vad som gäller vid transport av farligt gods, säkerheten vid produktionsanläggningen. Du ska också känna till skydd för säkerhetskänslig verksamhet och information.

Kemiakuten

Medlemmar i IKEM kan kostnadsfritt ansluta sig till Kemiakuten.

Avtal & Överenskommelser

Här finns leveransbestämmelser för plastbranschen, allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel samt branschrekommendation för konsumentförpackningar av kylarvätska innehållande etylenglykol.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in