Hälsa Säkerhet Miljö

Hälsa Säkerhet Miljö, HSM, ger framför allt dig som är medlem i branschföreningen stöd och rådgivning i frågor om kemikalielagstiftningen, CLP, Miljöbalken, säkra transporter och farligt gods samt processäkerhet med mera.

Skaffa din inloggning till webben!

Du behöver skriva in företagets organisations- och medlemsnummer i formuläret.

Fyll i det här formuläret så når du all medlemsinformation

Tillståndsprocessen

Här kan du enkelt få reda på vad du måste tänka på när ni ska söka miljötillstånd. Här kan du också följa företaget Incendio resa. 

Kemikalieregelverk

Information om hur kemikalier i Sverige och Europa regleras av Kemikalielagstiftningen.

Kemisk arbetsmiljö

Jobbar du en miljö med kemikalier? Då är denna sida för dig.

Miljölagstiftning

Verksamhetsutövare behöver känna till flera lagar och regler. Vi reder ut begreppen och ger goda råd.

Responsible Care

Responsible Care är ett frivilligt åtagande som arbetar för ständiga förbättringar. 

Processäkerhet, säkerhetsskydd och säkra transporter av farligt gods

Verksamhetsutövare behöver veta vad som gäller vid transport av farligt gods, säkerheten vid produktionsanläggningen. Du måste också känna till skydd för säkerhetskänslig verksamhet och information.

Kemiakuten

Medlemmar i IKEM:s branschföreningen kan kostnadsfritt ansluta sig till Kemiakuten.

Avtal & Överenskommelser

Här finns leveransbestämmelser för plastbranschen, allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel samt branschrekommendation för konsumentförpackningar av kylarvätska innehållande etylenglykol.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in