Hälsa Säkerhet Miljö - HSM

Hälsa Säkerhet Miljö med förkortningen HSM ger framför medlemmar i IKEM:s branschförening fördjupad information och stöd. Områden som vi fördjupar oss i är kemikalielagstiftningen, CLP, Miljöbalken, säkra transporter och farligt gods, processäkerhet, tillståndsprocessen med mera.

Inspelad version av Kemikaliedagen 2021

Här kan du se hela Kemikaliedagen. Du kan också välja att enbart se avsnittet då vi diskuterar Kemikaliestrategin.

Utbildning & aktiviteter: Onlinekurser - Kemikaliedagen 2021

Corona-viruset

Vi samlar information för dig som är medlem i branschföreningen och som arbetar inom HSM-området.

Ansökan om miljötillstånd

Vi klargör vad du måste tänka på när ni ansöker om miljötillstånd. Följ gärna Incendios resa för ett tillstånd. 

Kemikalieregelverk

Vi ger dig övergripande information och stöd så du vet vart du ska vända dig i olika frågor gällande kemikalielagstftningen.

Jobbar du i en miljö med kemikalier?

Rådgivning för dig som arbetar  i en miljö med kemikalier.

Miljölagstiftningens lagar och regler

Vi reder ut begreppen och ger goda råd till verksamhetsutövare.

Responsible Care för en ansvarsfull kemiindustri

Responsible Care är ett frivilligt åtagande som arbetar för en säker och ansvarsfull kemiindutri.

Processäkerhet, säkerhetsskydd och säkra transporter av farligt gods

Verksamhetsutövare måste veta vad som gäller vid transport av farligt gods, säkerheten vid produktionsanläggningen. Du ska också känna till skydd för säkerhetskänslig verksamhet och information.

Kemiakuten

Medlemmar i IKEM:s branschföreningen kan kostnadsfritt ansluta sig till Kemiakuten.

Avtal & Överenskommelser

Här finns leveransbestämmelser för plastbranschen, allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel samt branschrekommendation för konsumentförpackningar av kylarvätska innehållande etylenglykol.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in