Avtal & Överenskommelser

Medlemmar i IKEM:s branschförening kan ta del av fler avtal och överenskommelser i inloggat läge.

För att få en egen inloggning till ikem.se behöver du ha företagets organisations- och medlemsnummer till hands. Skapa inloggning

Branschrekommendation för konsumentförpackningar av kylarvätska innehållande etylenglykol

Vi uppmanar leverantörer av etylenglykorbaserade kylarvätskor att vida rekommenderade åtgärder för att så långt som möjligt begränsa antalet förgiftningsfall.

Bakom denna rekommendation står Plast- & Kemiföretagen (numera IKEM)
Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet och BIL Sweden 27 maj 2004.

Ladda ner

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in