Coronaviruset

Vi ger här råd och stöd för medlemmar i branschföreningen. Information kommer att publiceras kontinuerligt.

Barnomsorg för samhällskritiska verksamheter

Fördjupad information för medlemmar i branschföreningen

IKEM:s artikel "Barnomsorg för samhällskritiska verksamheter

MSB publicerar nytt planeringsstöd med anledning av covid-19

Planeringsstödet ger vägledning i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.
Till MSB:s webbplats

Produktion av nödvändig skyddsutrustning och desinfektionsmedel

Med anledning av spridningen av Coronaviruset har IKEM fått en förfrågan av Regeringskansliet om våra medlemsföretag kan hjälpa till att ställa om sin produktion för att tillverka personlig skyddsutrustning för vårdpersonal. I första hand rör det sig exempelvis om masker, handskar, visir, desinfektionssprit mm. Det handlar även om att producera råmaterial, som behövs för att tillverka ovanstående. Det är ett stort nationellt koordineringsarbete och vi har redan satt igång en arbetsgrupp för detta.
Till IKEM:s artikel

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in