Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kemiakuten

Giftinformationscentralen är den myndighet som samlar in och tillhandahållar information om hälsofaror för de ämnen som finns på den svenska marknaden. Medlemmar i branschföreningen kan kostnadsfritt ansluta er till Kemiakuten.
  • Giftinformationscentralen tillhandahåller endast hälsorelaterad information om de produkter de har i sin databas.

Är ditt företag ansluten till Kemiakuten?

Då kan du även skicka in miljörelaterad information om dina produkter till Giftinformationscentralen.

I händelse av en kemikalieolycka kan räddningstjänst, företagare eller allmänhet ringa in till Giftinformationscentralen för att få råd om till exempel brandbekämpningsåtgärder eller andra miljörisker som är förknippade med ämnet.

Anslutning till kemiakuten är kostnadsfritt för alla i IKEM:s branschförening.

  • Som ansluten till kemiakuten förbinder du dig att förse giftinormationscentralen med aktuella säkerhetsdatablad för de ämnen som du sätter ut på den svenska marknaden

Bilaga VIII till CLP-förordningen

När bilaga VIII till CLP förordningen börjar gälla blir det obligatoriskt att rapportera hälsoinformation dit via en harmoniserad webbportal som ECHA tillhandahåller. Vi kommer att informera mer om detta när det blir mer aktuellt.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in