Skriv ut

IKEM:s arbetsmiljönätverk

IKEM:s arbetsmiljönätverk träffas ett par gånger per år – ibland ute hos något av våra medlemsföretag. Vi utbyter erfarenheter, diskuterar och tar upp aktuella arbetsmiljöfrågor. Även föreläsare kan bjuds in för kompetensutveckling och för att ge möjlighet till djupare diskussioner i specifika ämnen. Kom med du också!

Genom vårt nätverk får du kontakt med branschkollegor och har möjlighet att diskutera specifika arbetsmiljöfrågor. Som medlem i IKEM:s arbetsmiljönätverk är du en viktig länk för att påverka myndigheten, exempelvis i samband med remissvar.

Arbetsmiljönätverket startades 2016 och omfattar medlemsföretag både i arbetsgivar- och branschorganisationerna. Vi vill gärna att er representant arbetar inom arbetsmiljöområdet, till exempel som arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljösamordnare eller liknande.

Är du intresserad av att ingå i nätverket eller veta mer?

Kontakta Camilla Backlund.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in