Skriv ut

Företagens kemberedskap

Olyckor med kemikalier kan vara komplicerade, det krävs ofta både kunskap och särskild utrustning för att kunna hantera incidenten på ett effektivt och säkert sätt.

Många olyckshändelser sker i samband med transporter. IKEM samarbetar därför även med Transportföretagen och några av deras medlemsföretag på väg- och järnväg. Vi har även knutit Giftinformationscentralen närmare verksamheten.

Avtal om företags medverkan i kommunal räddningstjänst vid olyckor med kemikalier

Vid en kemikalieolycka som omfattar någon av företagets produkter eller närbesläktade ämnen har de ingående företagen åtagit sig att medverka i den kommunala räddningstjänsten. Detta kan de göra dels genom telefonrådgivning, men också genom att vid behov delta i räddningsarbetet på platsen för olyckan.

Företag som medverkar i kommunal räddningstjänst:

Kemira Kemi AB, Helsingborg
INOVYN Sverige AB, Stenungsund
Eurenco Bofors AB, Karlskoga
Yara AB, Köping
Boliden – Rönnskärsverken, Skelleftehamn

Medverkan vid räddningsinsats

Vid en insats ska ett företag kunna medverka med minst två personer samt material. Dessa ska vara redo för avfärd inom 90 minuter efter inkommet larm. Företagen sköter själva transport av personal och material på landsväg.

Ett företag som medverkat i en insats har rätt att efteråt begära ersättning för sina kostnader hos den kommun som begärt hjälp.

Beredskap och kontakt

Samtliga medverkande företag har intern beredskap dygnet runt och kan kontaktas via SOS Alarm eller direkt via företagets eget larmnummer. Detta hittar man till exempel i RIB som är ett beslutsstöd till räddningstjänst som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I RIB framgår också vilket företag som är expert på vilken produkt.

Aktuella kemikalier:

  • Ammoniak
  • Klor
  • Svaveldioxid
  • Kaliumhydroxid
  • Natriumhydroxid
  • Natriumhypoklorit
  • Salpetersyra
  • Saltsyra
  • Svavelsyra
  • Oleum (rykande svavelsyra)

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in