Skriv ut

Processäkerhet

Industriella processer med kemiska ämnen involverade kan medföra risker. Det har ett antal kemikalieolyckor visat genom årtionden både i Sverige och andra länder. Svensk kemisk industri har en hög ambition och målsättningen är att varken människor, miljö eller egendom ska skadas på grund av olyckor eller brister i hanteringen.

Inom processindustrin hanteras ofta ämnen som har farliga inneboende egenskaper. Ämnena kan vara energirika eller ohälsosamma. Hanteringen sker många gånger vid höga tryck och temperaturer. Allvarliga händelser som kan inträffa är exempelvis utflöde och spridning av ämnen till omgivningen, brand och explosion.

För att hantera riskerna behövs kunskap om ämnena och konstruktionen av de tekniska systemen och processerna. Dessutom är arbetssätt, organisation och ledning av avgörande betydelse liksom kännedom om olycksmodeller och den mänskliga faktorn.

Något som fått ökad uppmärksamhet är risken för hot och attentat mot kemisk industri men också energisektorn till exempel oljedepåer. De antagonistiska hoten kan avse såväl cyberattacker som fysiska terrorhandlingar mot anläggningar.

Så här jobbar IKEM med processäkerhet

  • IKEM:s branschförening bevakar regelområdet och besvarar remisser, enkäter och liknande från myndigheter och departement men också EU-institutioner med det uttalade målet att våra medlemsföretag ska få spelregler som är tydliga och lätta att följa.
  • Vi följer arbetet i vår europeiska moderorganisation Cefic och förmedlar nya rön, publikationer och liknande till branschmedlemmarna.
  • Vi samverkar aktivt med andra intresseorganisationer på området, främst IPS – Intressentföreningen för processäkerhet och Tiogruppen.
  • Vi deltar i referens- och expertgrupper i olika typer av utredningar. Ibland som representant för hela Svenskt Näringsliv men oftast med IKEM-hatten på.
  • Vi sprider information om regeländringar och andra väsentligheter till våra medlemsföretag genom bland annat vår webbplats ikem.se, HSM-brev, kurser, seminarier och Kemikaliedagarna.
  • Vi erbjuder en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte genom nätverket för processäkerhet.

    Här kan du läsa mer om Nätverket för processäkerhet

Relaterad information

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in