Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Intressentföreningen för Processäkerhet

IKEM har en aktiv samverkan med Intressentföreningen för Processäkerhet, IPS, som är en ideell förening utan vinstsyfte. IPS fungerar som en plattform för nätverkande, utbildning och forskning inom processäkerhet. Alla företag och organisationer med intresse för processäkerhet kan bli medlemmar.

IPS anordnar varje vår och höst ett antal en- eller tvådagskurser inom olika ämnen som är viktiga för processäkerheten. Föreningen producerar också rapporter och handledningar på en rad områden exempelvis ”omtalade olyckor”, mänskliga faktorn, dammexplosioner.

Medlemmar i IKEM:s branschförening kan ladda ner IPS publikationer utan kostnad. Här finns exempelvis IPS "Introduktion till processäkerhet".

Introduktion till processäkerhet

Webbutbildning i processäkerhet

Som medlem i IKEM:s branschförening får du även tillgång till IPS webbutbildning  Introduktion till processäkerhet.  

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in