Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Rapporter om processäkerhet

Här kan du ladda ner rapporterna HSSM-revision och Integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö. Vi har i dessa integrerat security för att bidra med ett bättre skydd mot antagonistiska hot mot företagens kemikaliehantering.

Bakgrund

Från mitten av 80-talet under några år producerade dåvarande Kemikontoret en samling rapporter som gick under namnet Riskhanteringsserien. Rapporterna behandlade områden som Administrativ SHM-revision, Nödlägesplanering, Tekniska riskanalysmetoder och Säkerhetsdokument.

Rapporter inom området

Parallellt med att sakområdet utvecklats har några rapporter utgått medan andra har reviderats och bytt namn. Idag har IKEM två rapporter inom området; HSSM-revision och Integrerat ledningssystem för säkerhet, hälsa, security och miljö. En viktig förändring är att ”security” integrerats för att säkerställa ett bättre skydd mot antagonistiska hot mot företagens kemikaliehantering.

Det huvudsakliga textinnehållet har utarbetats av säkerhetsexperten Anders Jacobsson, A J Risk Engineering AB tillsammans med medarbetare från IKEM.

Rapporterna går att ladda ned kostnadsfritt för IKEM:s branschmedlemmar

 • HSSM-revision – Handledning för intern granskning av hälsa, säkerhet, security och miljö
  HSSM-revision  
 • Integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö – En handbok med rutiner för HSSM-ledningssystem
  HSSM-ledningssystem
  preliminär version
  Observera att detta är en preliminär version och att handboken är under slutbearbetning, framför allt av layout. Eftersom rapporten är efterfrågad har vi valt att ändå tillgängliggöra den för medlemmarna.
 • Introduktion till processäkerhet utgiven av Intressentföreningen för Processäkerhet, IPS. 
  Du kan läsa mer om IPS på denna sida

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in